"Analizy reaktorowe zapewnią bezpieczeństwo elektrowni jądrowych", Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku

W Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku utworzono zespół specjalistów, zajmujący się komputerowym symulowaniem pracy elektrowni jądrowych.
Zadaniem zespołu jest doskonalenie zrozumienia procesów zachodzących na wszystkich etapach działania siłowni atomowych oraz wykształcenie grupy fachowców, którzy zapewnią bezpieczną pracę przyszłych polskich instalacji nuklearnych.


Bezpieczeństwo ma absolutny priorytet we wszystkich zagadnieniach związanych z energetyką jądrową. Z tego powodu na długo przed wybudowaniem w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej konieczne jest przeprowadzenie wielu symulacji komputerowych pozwalających określić poziom bezpieczeństwa różnych typów elektrowni jądrowych, a na późniejszym etapie ustalić procedury pracy dla ich operatorów. „Każdy kraj angażujący się w energetykę jądrową musi dysponować odpowiednią wiedzą o elektrowniach jądrowych, gwarantującą ich bezpieczną eksploatację. Tę wiedzę zdobywa się przede wszystkim dzięki tysiącom symulacji komputerowych” – mówi Tomasz Jackowski, kierownik niedawno powstałego Zespołu Analiz Reaktorowych w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku.

Analizy reaktorowe polegają na przeprowadzaniu za pomocą specjalizowanego oprogramowania komputerowego wielokrotnych symulacji zjawisk, jakie zachodzą lub mogą zajść zarówno podczas zwykłej eksploatacji elektrowni jądrowej, jak i w najmniej prawdopodobnych sytuacjach awaryjnych. „Poziom bezpieczeństwa we współczesnych siłowniach nuklearnych jest tak duży, że prawdopodobieństwo wystąpienia niektórych zjawisk szacuje się nawet na jeden przypadek na 10 milionów lat pracy instalacji. Tak rzadkie sytuacje trudno badać inaczej niż za pomocą symulacji komputerowych” – wyjaśnia Jackowski. Dzięki analizom reaktorowym możliwe jest wypracowanie procedur gwarantujących, że wszelkie problemy w elektrowni jądrowej, nawet najmniej prawdopodobne, w razie wystąpienia zostaną natychmiast zneutralizowane przez operatorów – i to bez wpływu na otoczenie instalacji.

Na obecnym etapie programu budowy elektrowni jądrowych w Polsce jednym z najważniejszych zadań jest utworzenie grona fachowców wyspecjalizowanych w obsłudze narzędzi programistycznych stosowanych zarówno w reaktorach europejskich, jak i amerykańskich. Oprogramowanie to jest rozwijane na świecie od kilkudziesięciu lat i ciągle doskonalone dzięki danym napływającym od innych grup użytkowników pakietów oraz operatorów siłowni danego typu. „Wykształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu bezpieczeństwa elektrowni jądrowych trwa nawet do dziesięciu lat, nie licząc okresu studiów” – mówi prof. dr hab. Wojciech Wiślicki, szef projektu budowy Centrum Informatycznego Świerk (CIŚ). Inżynierowie dysponujący odpowiednią wiedzą z fizyki i matematyki poznają w tym czasie wszystkie etapy pracy siłowni, od samego rozpadu jądra uranu poprzez zagadnienia związane z oddziaływaniem na siebie cząstek w rdzeniu reaktora i konstrukcją tego rdzenia, po przepływy cieplne w pełniącej rolę chłodziwa wodzie i inne zjawiska fizyczne zachodzące wewnątrz obudowy bezpieczeństwa reaktora.
Zespół Analiz Reaktorowych zapoznaje się obecnie z narzędziami symulującymi zjawiska cieplno-przepływowe w obiegu reaktora, przekazanymi przez Międzynarodową Agencję Energii Jądrowej w Wiedniu. Woda odgrywa w reaktorze szczególnie ważną rolę, ponieważ transportuje ciepło do turbin. W reaktorach nowej generacji woda krąży w układzie chłodzenia bez pomocy pomp, pod wpływem samej grawitacji. To niezawodne rozwiązanie, bo w przeciwieństwie do pomp i ich zasilania, grawitacja nie zepsuje się nigdy. Operatorzy muszą jednak dokładnie rozumieć, jak przebiega wymiana ciepła w takiej elektrowni.

Docelowo grupa w Świerku będzie liczyła kilkunastu pracowników, przy czym w każdym zestawie programów komputerowych dla danego typu elektrowni będą się specjalizowały przynajmniej dwie osoby. Dane z symulacji przeprowadzonych przez zespół będą ciągle porównywane z wynikami otrzymywanymi przez grupy innych użytkowników, działających w ramach współpracy międzynarodowej. „Elektrownie jądrowe nowego typu z założenia mają działać 60 lat z możliwością przedłużenia do 80. Decyzje dotyczące ich wyboru muszą więc być podejmowane z najwyższą ostrożnością. Jednym z celów naszego zespołu jest dostarczenie opinii, które pomogą dokonać optymalnego wyboru” – podsumowuje Jackowski.

Zespół Analiz Reaktorowych działa w ramach Centrum Informatycznego Świerk, właśnie powstającego dużego ośrodka komputerowego, którego jednym z zadań są obliczenia związane z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Wybudowanie i uruchomienie Centrum będzie kosztowało niemal 98 mln złotych. Projekt CIŚ jest finansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie Działania 2.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2010-2015 i w 15% z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku (http://www.ipj.gov.pl) zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny.

Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ, http://www.cis.gov.pl/) ma świadczyć usługi przetwarzania danych na potrzeby energetyki jądrowej i konwencjonalnej, symulacji procesów paliwowych, symulacji i monitorowania zagrożeń radiologicznych, a także udostępniać zasoby i usługi do badań naukowych i technologicznych.

Innowacyjna Gospodarka to program finansowany ze środków europejskich skierowany do tych, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

KONTAKTY DO NAUKOWCÓW:

Zespół Analiz Reaktorowych:

    mgr inż. Tomasz Jackowski
    Instytut Problemów Jądrowych w Świerku
    tel. +48 22 7180585
    email: t.jackowski@ipj.gov.pl

Centrum Informatyczne Świerk:

    prof. dr hab. Wojciech Wiślicki
    Instytut Problemów Jądrowych w Świerku
    tel. +48 22 5532164
    email: wojtek.wislicki@fuw.edu.pl


POWIĄZANE STRONY WWW:

    http://www.cis.gov.pl/
    Strona CIŚ – Centrum Informatycznego Świerk

    http://www.ipj.gov.pl/
    Strona Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku.

Analizy reaktorowe, prowadzone w Zespole Analiz Reaktorowych Centrum Informatycznego Świerk w Instytucie Problemów Jądrowych, polegają na wielokrotnych symulacjach zjawisk, jakie zachodzą lub mogą zajść zarówno podczas zwykłej eksploatacji elektrowni jądrowej, jak i w najmniej prawdopodobnych sytuacjach awaryjnych. (Źródło: IPJ/CIŚ/Tentaris/Maciej Frołow)


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.