"Budowa elektrowni atomowej ma napięty harmonogram", Piotr Stefaniak,wnp.pl

Jego zdaniem, już powinny rozpocząć się prace nad nowelizacją bądź przygotowaniem nowych aktów prawnych w tym ustaw dotyczących funkcjonowania w Polsce energetyki jądrowej na skalę przemysłową. Wymaga to także akceptacji społecznej, czyli odpowiednio wczesnego rozpoczęcia działań informacyjno-promocyjnych.
Najpóźniej do końca roku powinien powstać program rozwoju energetyki jądrowej, a w nim zostać przedstawione założenia bądź projekty podstawowych regulacji, określających funkcjonowanie przemysłowych obiektów jądrowych, zaznacza ekspert KPMG. Chodzi wytyczenie standardów bezpieczeństwa ich pracy i procedury nadawania certyfikatów dla każdej technologii reaktora jądrowego oraz kluczowych jego elementów, sposób nadzoru i kompetencji instytucji kontrolujących i dopuszczających do pracy elektrownie atomowe (w Europie stosuje się zarówno model scentralizowany, jednej agencji państwowej, jak i model rozproszony, tj. kilku instytucji wyspecjalizowanych), standardy chłodzenia reaktorów, normy składowania odpadów radioaktywnych itp. Te ogólne wytyczne staną się dopiero podstawą do określenia warunków brzegowych, potrzebnych do wyboru technologii i miejsca lokalizacji elektrowni.
Zdaniem dyr. Marca, błędem byłoby dogmatyczne trzymanie się przy wyborze technologii kosztu zakupu reaktora w przeliczeniu na 1 MW energii, czyli kosztu jego uruchomienia (obecne szacunki - ok. 3 mln USD/1 MW). Istotny jest bowiem łączny koszt inwestycji, tj. uwzględniający koszty operacyjne serwisowania, sposobu dostawy paliwa (wliczone w cenę - lub nie), częstotliwości wymiany prętów paliwowych, wydajności zużywanego paliwa, itp. Z kolei przy wyborze lokalizacji elektrowni, trzeba uwzględnić na przykład możliwości dostarczenia - importowanych raczej drogą morską - podzespołów do jej budowy, czyli możliwości infrastruktury transportowej.
- Ogłoszenie przetargu na dostawy dwóch pierwszych reaktorów, a następnie ich wybór, jest o tyle istotny dla dalszego procesu inwestycyjnego, że warunkuje też odpowiednio wczesne rozpoczęcie szkolenia przyszłego personelu elektrowni - podkreśla Dariusz Marzec.
Choć kilku potencjalnych dostawców reaktorów już zadeklarowało przeszkolenie, to jednak powinien być uruchomiony na poziomie uczelnianym ogólny program studiów z dziedziny energetyki jądrowej, a później dopiero - programy szkoleń pod konkretny typ reaktora.
Eksport KPMG ocenia, że choć sfinansowanie inwestycji będzie skomplikowane, to jednak nie widzi istotnych problemów w jego dopięciu.
- Energetyka jądrowa ma przyszłość, ponieważ wytwarza najtańszą energię elektryczną i nie zanieczyszcza środowiska - podkreśla D. Marzec. - Zarówno PGE, jak i jego partner strategiczny, nie powinny mieć znaczących kłopotów w pozyskaniu niezbędnych kredytów na rynku krajowym i zagranicznym.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.