"II etap szkoleń dla wykładowców jądrowych" Ministerstwo Gospodarki"

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z francuską Komisją ds. Energii Atomowej (CEA) i Francuską Międzynarodową Agencją Jądrową (AFNI) przygotowuje drugie szkolenie dla wykładowców uczelni wyższych zainteresowanych tematyką jądrową. W spotkaniu organizacyjnym w MG 29 czerwca 2010 r. udział wzięła wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska.

II etap szkolenia dla przedstawicieli polskich jednostek naukowych zainteresowanych tworzeniem wydziałów energetyki jądrowej (tzw. edukatorów) odbędzie się w dniach 4 października – 17 grudnia 2010 r. we Francji. Przeszkolone osoby stworzą trzon kadry naukowej, która w przyszłości będzie kształcić polskich specjalistów w dziedzinie energetyki jądrowej.


Podczas spotkania wytypowani wykładowcy zapoznali się z programem oraz warunkami kursu. W jego trakcie zdobędą wiedzę m.in. z zakresu fizyki jądrowej, materiałów jądrowych, ochrony radiologicznej, bezpieczeństwa jądrowego, systemów reaktorowych, cyklu paliwowego i podstawowych zasad komunikacji społecznej.

W spotkaniu udział wzięli: Claude Guet - CEA/AFNI, Marc Ponchet - CEA/AFNI, Eric Royer - CEA/AFNI, Marc Bondiou  - Ambasada Francji, Virginie Dumoulin Wieczorkiewicz - Ambasada Francji oraz edukatorzy z: Politechniki Gdańskiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo Hutniczej, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.***

Wykształcenie kadr dla potrzeb energetyki jądrowej to jedno z priorytetowych działań administracji rządowej mających na celu uruchomienie w Polsce pierwszych elektrowni atomowych. Wytyczne w tym zakresie zostały określone w Ramowym Harmonogramie Działań Dla Energetyki Jądrowej przyjętym przez Radę Ministrów 11 sierpnia 2009 r.
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.