"MAEA: brak specjalistów może skutkować opóźnieniami", Justyna Piszczatowska, Gazeta Giełdy Parkiet/elektrownia-jadrowa.pl

Polska powinna zwrócić szczególną uwagę na rozwój zasobów ludzkich. Brak odpowiedniej kadry może doprowadzić do opóźnień w realizacji programu energetyki jądrowej w naszym kraju – to najważniejsze wnioski, na które zwrócili uwagę eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA).

Eksperci MAEA, w ostatnich dniach kwietnia spotykali się z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki i instytucji zaangażowanych w program przygotowań do budowy elektrowni jądrowej. Wstępnie wystawili oni pozytywną ocenę działaniom podjętym dotychczas przez nasz kraj i z zadowoleniem przyjęli informacje o postępie prac nad Programem oraz zmianami prawnymi. Zwrócili uwagę na napięty harmonogram prac i na to, że na konieczne jest wzmocnienie kadr Państwowej Agencji Atomistyki i Polskiej Grupy Energetycznej.

PAA będzie potrzebować ekspertów, którzy mają odpowiednie certyfikaty. Zgodnie z planowanymi zapisami prawa atomowego, to właśnie agencja będzie oceniać technologię czy wydawać zgodę na lokalizację pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jak zauważyła MAEA, jeżeli w agencji nie będzie ekspertów z międzynarodowymi uprawnieniami, składane przez PGE dokumenty nie będą mogły zostać na czas zatwierdzone.

Jak wynika z naszych informacji uzyskanych przez nasz portal, PGE będzie musiała przede wszystkim potrzebować osób z doświadczeniem w budowie bloków jądrowych. Po drugie niezbędni są ludzie zajmujący się tzw. montażem finansowym. Z międzynarodowych doświadczeń wynika, że w przypadku tak dużych projektów jak elektrownia atomowa, zorganizowanie finansowania może potrwać od dwóch do nawet czterech lat.

PGE szacuje, że jeden megawat mocy w siłowni jądrowej będzie ją kosztował 2,5-3 mln euro. Zatem pierwsza elektrownia w tej technologii, przy założeniu, że miałaby ona moc 3000 MW, wymagałaby nakładów na poziomie 30-36 mld zł. Tymczasem ma to być tylko pierwszy etap programu, bo PGE rozważa budowę dwóch elektrowni, o łącznej mocy 6000 MW.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.