"Polska stara się o członkostwo w Agencji Energii Jądrowej przy OECD", elektrownia-jadrowa.pl, Justyna Piszczatowska

Od 6 do 8 lipca w Warszawie trwa robocza wizytą delegacji ekspertów Agencji Energii Jądrowej (Nuclear Energy Agency - NEA) przy
OECD. Celem wizyty jest zebranie informacji do raportu NEA o pracach nad uruchomieniem polskiego programu energetyki jądrowej. Będzie on podstawą do rozpatrywania wniosku naszego kraju o członkostwo w NEA na jesiennym posiedzeniu Komitetu Sterującego
tej organizacji.Polska zamierza złożyć ponownie aplikację o członkostwo w NEA po niezbędnym procesie notyfikacji KE. Poprzedni wniosek o udział w tej organizacji złożony przez Polskę w 1999 r. nie został wtedy zaakceptowany, z uwagi na stanowisko między innymi USA i Japonii. Kraje te wskazały na brak perspektyw rozwoju cywilnej energetyki jądrowej, a w konsekwencji poddawały w wątpliwość to, czy Polska może wnieść istotny wkład do prac agencji.
Obecnie szczególne znaczenie dla NEA będzie miała kwestia zapewnienia niezależności organu dozoru jądrowego od podmiotu zajmującego
się rozwojem i promocją wykorzystania energetyki jądrowej. Nasz kraj postara się również przekonać ekspertów NEA, że
nasz kraj będzie nie tylko korzystał z wyników współpracy, ale poprzez swoich ekspertów może wnieść do niej swój istotny wkład.

Podczas wizyty prezentowane są takie zagadnienia, jak miejsce energetyki jądrowej w polityce energetycznej RP, obecne i przyszłe rozwiązania prawne dla funkcjonowania energetyki jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Rozmowy obejmą również kwestie zarządzania odpadami radioaktywnymi, nierozprzestrzeniania materiałów jądrowych, rozwoju nuklearnych dyscyplin naukowych, współpracy międzynarodowej, szkolenia i edukacji, komunikowania się ze społeczeństwem - w świetle przygotowań do uruchomienia polskiego programu energetyki jądrowej, a także planów inwestora (Polskiej Grupy Energetycznej).
Jak uzasadnia Ministerstwo Gospodarki, dla Polski współpraca w ramach organizacji takich jak właśnie NEA jest źródłem informacji i inspiracji płynących z doświadczeń krajów, które już  wdrożyły u siebie energetykę jądrową. To także możliwość uczestnictwa w pracach na rozwojem technologicznym tego sektora.

W skład misji weszło trzech przedstawicieli NEA: Thierry Dujardin- zastępca dyrektora NEA ds. nauki i rozwoju, Javier Reig – szef wydziału ds. bezpieczeństwa jądrowego orazSerge Gas – szef wydziału relacji zewnętrznych. Delegacja spotka się z przedstawicielami ministerstw gospodarki, spraw zagranicznych, środowiska czy finansów. W rozmowach uczestniczyć będą także eksperci m.in. Państwowej Agencji Atomistyki, Agencji Rynku Energii, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych oraz naukowcy i przedstawiciele PGE.

To już druga wizyta przedstawicieli NEA w Polsce w tym roku. W marcu, na zaproszenie wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, w naszym kraju był Luis Echávarri Dyrektor Generalny NEA, który spotkał się przedstawicielami rządu, instytucji naukowych oraz PGE i rozmawiał o polskich planach dotyczących programu polskiej energetyki jądrowej.

W ramach przygotowań do członkostwa w NEA, na wiosennym posiedzeniu komitetu sterującego tej organizacji pełnomocnik rządu, wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska przedstawiła stan prac nad wdrożeniem tej technologii w naszym kraju.

Wyniki lipcowej wizyty ekspertów NEA w Warszawie wpłyną na decyzje członków komitetu sterującego, który w październiku 2010 ma zatwierdzić aplikację Polski o członkostwo w NEA przed jej ostatecznym przyjęciem przez Radę OECD.
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.