"Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej", Ministerstwo Gospodarki

W 2009 r. zostały zapoczątkowane przez administrację rządową wszystkie przedsięwzięcia przewidziane w I etapie ramowego harmonogramu działań dla wdrożenia w Polsce energetyki jądrowej - wynika ze sprawozdania, jakie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Polskiej Energetyki Jądrowej przedstawiła wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska.

Spotkanie odbyło się 27 kwietnia br. w MG. Zgodnie z założeniami harmonogramu, do końca 2010 r. powinien zostać opracowany i przyjęty przez Radę Ministrów Program polskiej energetyki jądrowej. - W końcowej fazie przygotowań są projekty założeń do ustaw, które określą ramy funkcjonowania sektora - poinformowała.

Nowe przepisy uregulują takie obszary jak: proces inwestycyjny, gospodarka wypalonym paliwem, likwidacja obiektów jądrowych, komunikacja ze społeczeństwem czy bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna. - Aby możliwe stało się uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej w 2020 r. przepisy te powinny wejść w życie w przyszłym roku - wyjaśniła wiceminister Trojanowska.

Zmiany prawne pozwolą także wdrożyć docelowy model funkcjonowania sektora jądrowego w Polsce. - Korzystając z doświadczeń innych krajów, chcemy powołać Agencję Energetyki Jądrowej - powiedziała. Jej zadaniem będzie przede wszystkim koordynowanie realizacji strategii rozwoju energetyki jądrowej. Państwowa Agencja Atomistyki podjęła zaś przygotowania do pełnienia roli niezależnego i profesjonalnego dozoru jądrowego i radiologicznego.

- Na czele urzędu dozoru stać będzie 5-osobowa komisja - wyjaśniła Pełnomocnik Rżadu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Niezwykle ważnym elementem wdrażania energetyki jądrowej w naszym kraju jest przygotowywanie zaplecza kadrowego. - Zawarliśmy dwustronną umowę z francuską Komisją Energetyki Jądrowej, na mocy której rozpoczęliśmy proces szkolenia tzw. edukatorów, czyli przyszłych wykładowców przedmiotów jądrowych na uczelniach wyższych - powiedziała wiceminister gospodarki.

W roku bieżącym szkolenia będą kontynuowane. W opinii Pełnomocnik Rządu dla pomyślnego wdrożenia energetyki jądrowej w naszym kraju nieodzowna jest pomoc międzynarodowych instytucji, dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

Polska należy już do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. - Jako członek Agencji jesteśmy sygnatariuszem wszystkich międzynarodowych instrumentów prawnych powstałych pod jej auspicjami dotyczących kwestii bezpieczeństwa - wyjaśniła wiceminister gospodarki. - Zabiegamy także o członkostwo w Agencji Energii Jądrowej przy OECD (NEA) - poinformowała.

Po wizycie w Polsce szefa Agencji, Louisa Echavarri i udziale minister Trojanowskiej w posiedzeniu Komitetu Sterującego NEA, kraje członkowskie opowiedziały się za rozpoczęciem procedury aplikacyjnej. Wiceminister Trojanowska poinformowała, że wskazana przez rząd jako główny inwestor Polska Grupa Energetyczna także pracuje nad uwarunkowaniami wdrożenia nowoczesnych technologii jądrowych oferowanych przez światowych liderów w tej dziedzinie. Firma podpisała już umowy o współpracy m.in. z EDF, General Electric i Westinghouse.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.