"Społeczne „tak“ dla atomu", Magdalena Szlaz, elektrownia-jadrowa.pl

 

Polska przygotowuje się do budowy pierwszej elektrowni jądrowej. W chwili obecnej trwają prace nad legislacyjną stroną całego przedsięwzięcia, po których zakończeniu zostanie wybrana lokalizacja oraz odpowiednia technologia. Tymczasem, w trasę po całej Polsce rusza „Atomowy autobus“, który ma przekonać społeczeństwo, że atom jest „ok“. Czyżby kampanię edukacyjną czas zacząć?

Każdy z krajów UE, który w chwili obecnej posiada elektrownie jądrowe, przed wybudowaniem pierwszej musiał zapracować na przychylność oraz akceptację społeczną. W chwili obecnej np. we Francji, która takich siłowni posiada już kilka, budowa kolejnej nie budzi żadnych emocji. Polska, która przygotowuje się do budowy pierwszej, czeka długa droga edukowania społeczeństwa, w celu uzyskania akceptacji dla projektu.

Stella Brożek, reprezentująca agencję FORATOM, w wywiadzie udzielonym po konferencji Nuclear Power Poland, o kampanii wypowiada się w następujący sposób:

Kampania nie powinna mieć charakteru promującego sam projekt, a raczej informacyjno-edukacyjny. Powinna dostarczać rzetelnej wiedzy i informacji zarówno na temat niewątpliwych zalet projektu budowy elektrowni jądrowej, jak i jej wad.

Tymczasem w trasę po całej Polsce wyrusza specjalnie oznaczony „Atomowy autobus“. W ciągu dwóch tygodni ma odwiedzić Koszalin, Szczecin, Poznań, Wrocław, Łódź, Katowice, Kraków, Rzeszów, Kielce i Toruń. Przystankiem końcowym będzie Lublin. Pasażerowie autobusu za pomocą narzędzi takich, jak plansze z rysunkami, makieta elektrowni oraz ekran mają opowiadać o walorach płynących z budowy elektrowni jądrowej w Polsce.  Autobus nazywany również „Mobilnym Laboratorium“- jak głosi jedno z umieszczonym na nim haseł, pod postacią prostych eksperymentów przy użyciu cegły, ciężarówki, detektora i zabawkowych ciężarówek oraz kolejek, obrazuje jak wygląda obecnie polska energetyka oparta na węglu i jaki niesie ze sobą skutek uboczny dla środowiska oraz jak wyglądałaby energetyka jądrowa. Koszt kampanii to 200 tys zł i stanowi niewielki ułamek całego budżetu, przeznaczonego przez Ministerstwo Gospodarki na promocję projektu, na który przeznaczono w sumie 20 milionów zł. Nie trzeba wspominać, że ekologowie już szykują się do kontrataku. Dariusz Szwed, przewodniczący Zielonych 2004 ma zamiar udać się do Żarnowca oraz Klempicza, które są brane pod uwagę jako potencjalne lokalizacje pod inwestycje. Jego celem jest zniechęcenie tamtejszych mieszkańców do projektu oraz promowanie odnawialnych źródeł energii.

Polskę czeka długa droga edukacyjna oraz masa przeszkód. Jednak przykład krajów Unii, które elektrownie jądrowe już posiadają, napawa nadzieją oraz optymizmem na pomyślne zakończenie projektu.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.