"Elektrownie jądrowe - wspólne przepisy w całej UE", Ireneusz Chojnacki, wnp.pl

Elektrownia atomowa w Kuźniecowsku na Ukrainie, 200 km od granicy z Polską. Fot. PTWP (Krzysztof Kusz)Komisja Europejska uważa, że nowe przepisy prawne UE mogłyby określić wspólne kryteria lokalizacji, projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. To jeden z pierwszych wniosków wyciągniętych przez Komisję Europejską na podstawie dotychczasowych wyników europejskich testów wytrzymałościowych elektrowni jądrowych.

Po awarii jądrowej w Fukushimie nastąpiła reakcja Unii Europejskiej , w ramach której postanowiono przeprowadzić dobrowolne testy wszystkich 143 elektrowni jądrowych w oparciu o zestaw wspólnych kryteriów. Komisja Europejska opublikowała komunikat dotyczący europejskich testów wytrzymałościowych elektrowni jądrowych.

- Testy wytrzymałościowe są istotnym etapem naszych starań dotyczących zwiększania bezpieczeństwa i ochrony elektrowni jądrowych w Europie. Możemy zaakceptować wyłącznie najwyższe możliwe normy techniczne. Chociaż każde państwo członkowskie może samodzielnie podjąć decyzję, czy chce produkować energię jądrową, musimy mieć pewność, że obywatele nie są narażeni na ryzyko, a najwyższe normy bezpieczeństwa są nie tylko ustanawiane, ale również przestrzegane w całej UE i poza jej granicami - powiedział europejski komisarz ds. energii, Günther Oettinger.

W testach wytrzymałościowych uczestniczy każde z 14 państw członkowskich, w których działają elektrownie jądrowe (Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Republika Słowacka, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry i Zjednoczone Królestwo) oraz Litwa, która przeprowadza obecnie końcową fazę likwidacji elektrowni jądrowej. Państwa sąsiadujące z UE, jak np. Szwajcaria i Ukraina, uczestniczą aktywnie w testach, natomiast inne państwa ościenne potwierdziły zamiar wzięcia w nich udziału.

Ostateczne wyniki testów wytrzymałościowych będą znane dopiero w przyszłym roku, po ich zakończeniu. Komisja ma przedstawić końcowe wyniki testów na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2012 roku. Natomiast już teraz wyciąga pierwsze wnioski z przeprowadzonych testów.

Komisja uważa, że nowe przepisy prawne UE mogłyby określić wspólne kryteria lokalizacji, projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. Przepisy prawne powinny także zwiększyć niezależność krajowych organów regulacyjnych, które udzielają zezwolenia i przeprowadzają kontrole na miejscu.

Komisja ocenia, że państwa członkowskie powinny przygotować transgraniczne plany zarządzania ryzykiem jądrowym w celu lepszego przygotowania się na zagrożenia jądrowe oraz koordynacji działań podejmowanych w odpowiedzi na nie, a odpowiedzialność należy rozważać w kontekście europejskim. Poszkodowani powinni otrzymać jednakowe odszkodowanie, niezależnie od państwa zamieszkania, a programy badawcze UE powinny koncentrować się na bezpieczeństwie jądrowym.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.