"Inżynier kontraktu atomowego nie w tym roku", wnp.pl, (ICh)

Trzech oferentów bierze udział w prowadzonym przez PGE EJ1 przetargu na wybór inżyniera kontraktu, który ma doradzać grupie w budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Przewidywany termin rozstrzygnięcia przetargu to I kwartał 2012 roku.

Na początku tego roku PGE EJ1 ogłosiła przetarg na wybór inżyniera kontraktu, który ma doradzać firmie od strony technicznej w procesie inwestycji polegającej na budowie elektrowni jądrowej o mocy około 3000 MW. Zwycięzca postępowania, jak oszacowała PGE ogłaszając przetarg, ma dostać zamówienie na 10 lat o szacunkowej wartości około 1,25 mld zł, ale wychodzi na to, że w tym roku go nie poznamy. 
Obecnie, jak poinformowała PGE EJ1, w postępowaniu na wybór inżyniera kontraktu bierze udział trzech oferentów, którym zostanie w najbliższym czasie przekazana wstępna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przewidywany, jak podała PGE EJ1, termin ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie to jednak dopiero I kwartał 2012 roku. 
Poza przetargiem na inżyniera kontraktu PGE EJ1 prowadzimy też inny ważny przetarg, bo dotyczący badań lokalizacyjnych i środowiskowych związanych z budową elektrowni atomowej. Ma on zakończy się w IV kwartale tego roku. Na obecnym etapie postępowania, do trzech zakwalifikowanych oferentów zostały wysłane zaproszenia do składania ofert wstępnych. Zamówienie, jak wynikało z szacunków PGE w momencie ogłaszania przetargu, może być warte około 120 mln zł. 
Badania lokalizacyjne i środowiskowe mają rozpocząć się na początku roku 2012 i potrwać dwa lata. Ich wynik będzie miał wpływ na wybór lokalizacji budowy elektrowni jądrowej. Natomiast zanim zostanie podjęta decyzja o ostatecznej lokalizacji elektrowni, co ma nastąpić z końcem 2013 roku, PGE EJ1 ma wskazać trzy potencjalne lokalizacje i planuje to zrobić w IV kwartale tego roku.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.