"Pierwszy klaster nowego centrum superkomputerowego dla nauki i energetyki", Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana

W Centrum Informatycznym Świerk działającym w Instytucie Problemów Jądrowych im. A. Sołtana uruchomiono pierwszy testowy klaster obliczeniowy. Docelowo infrastruktura nowego centrum superkomputerowego ma być oparta na kilkudziesięciu tysiącach procesorów. Moce obliczeniowe centrum mają m.in. służyć zapewnieniu bezpieczeństwa planowanych w Polsce instalacji energetyki jądrowej. Będą udostępniane także naukowcom, instytucjom rządowym i podmiotom gospodarczym. 

W ośrodku jądrowym niedaleko Otwocka uruchomiono pierwszy testowy klaster obliczeniowy Centrum Informatycznego Świerk (CIŚ) tworzonego  w Instytucie Problemów Jądrowych im. A. Sołtana (IPJ). „Nasz pierwszy niewielki klaster 
oparty jest o 72 rdzenie współpracujące ze stupięćdziesięcioma gigabajtami pamięci operacyjnej i pięćdziesięcioma terabajtami przestrzeni dyskowej” mówi mgr inż. Adam Padee kierujący zespołem tworzącym infrastrukturę obliczeniową CIŚ. „Docelowo, w przyszłym roku, gdy ukończone zostaną prace adaptacyjne budynku Centrum, zaczniemy kompletować infrastrukturę dysponującą kilkudziesięcioma tysiącami procesorów, wieloma dziesiątkami terabajtów pamięci operacyjnej i kilkoma petabajtami pamięci na dyskach, a użytkownicy będą mieli do dyspozycji różne środowiska softwarowe” – wyjaśnia informatyk. 

CIŚ jest przedsięwzięciem IPJ współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Powstałe w ramach projektu centrum superkomputerowe ma dostarczyć mocy obliczeniowych naukowcom, inżynierom i instytucjom rządowym działającym głównie w obszarze energetyki, w tym energii jądrowej. „Jednym z naszych priorytetów będą obliczenia i analizy bezpieczeństwa projektowanych, budowanych i eksploatowanych instalacji jądrowych” informuje prof. Grzegorz Wrochna, dyrektor IPJ. „Dzięki współpracy z organizacjami bezpieczeństwa jądrowego na całym świecie, gromadzimy kody komputerowe, które pozwalają modelować procesy zachodzące w instalacjach jądrowych oraz pracę urządzeń i podukładów elektrowni w nawet najbardziej ekstremalnych warunkach – na przykład takich, jakie miały miejsce w Fukushimie” dodaje prof. Wrochna. Informatycy i analitycy CIŚ już dziś uczą się posługiwania programami pozyskanymi między innymi z wiedeńskiej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Uruchomienie testowego klastra pozwoli administratorom nauczyć się zarządzać pracą infrastruktury i działaniami użytkowników. Użytkownicy z zespołów analitycznych będą mogli uruchamiać i testować swoje aplikacje w warunkach zbliżonych do docelowych. 

„Centrum będzie udostępniało swoje moce wielu użytkownikom – zarówno naszym naukowcom, jak i użytkownikom zewnętrznym” mówi dyrektor CIŚ, prof. Wojciech Wiślicki. „Już w 2012 roku planujemy przyjmowanie pierwszych zadań”. Poza mocami obliczeniowymi, CIŚ będzie oferować szereg gotowych narzędzi oraz środowisko do uruchamiania własnych aplikacji. Informatycy Centrum będą też współpracować z użytkownikami przy tworzeniu dedykowanych rozwiązań algorytmicznych. „Szczególną cechą naszej oferty ma być możliwość przetwarzania danych chronionych ze względu na bezpieczeństwo lub interes użytkownika” dodaje prof. Wiślicki. Potencjał CIŚ będzie mógł być wykorzystywany w wielu obszarach. Dzięki mocom i zainstalowanemu oprogramowaniu będzie można m.in. dokonywać optymalizacji budowy i obciążeń sieci energetycznych czy sieci telefonii komórkowych oraz optymalizacji decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych. Już na klastrze testowym będzie zainstalowany pakiet Open Foam użyteczny przy modelowaniu dynamiki przepływów – np. w urządzeniach technicznych, ale także w środowisku naturalnym i miejskim, w szczególności do prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Tym m.in. zajmuje się w Świerku zespół specjalistów z CIŚ i z Instytutu Energii Atomowej POLATOM. Na klastrze docelowym użytkownicy będą mieli do dyspozycji pakiet Ansys Fluent. Duże moce obliczeniowe pozwolą też na złożone analizy statystyczne – m.in. obecnie w IPJ, dzięki grantowi Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, tworzona jest grupa badaczy mająca zajmować się weryfikacją statystyczną hipotez naukowych w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych. CIŚ będzie 
oferował swoje moce i usługi także innym instytucjom naukowym i zainteresowanym podmiotom gospodarczym. 
Więcej informacji na stronach http://www.cis.gov.pl 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku (IPJ, http://www.ipj.gov.pl) zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. 

Centrum Informatyczne Świerk (CIŚ, http://www.cis.gov.pl/) ma świadczyć usługi przetwarzania danych na potrzeby energetyki jądrowej i konwencjonalnej, symulacji procesów paliwowych, symulacji i monitorowania zagrożeń radiologicznych, a także udostępniać zasoby i usługi do badań naukowych i technologicznych.    
     
Innowacyjna Gospodarka to program finansowany ze środków europejskich skierowany do tych, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami lub wdrażaniem 
i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.    

KONTAKTY DO NAUKOWCÓW 

prof. dr hab. Wojciech Wiślicki 
Dyrektor Centrum Informatycznego Świerk 
    Instytut Problemów Jądrowych w Świerku 
    tel. +48 22 5532164 
    email: wojtek.wislicki@fuw.edu.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.