"Przygotowania do budowy elektrowni atomowej w Polsce mogą być dłuższe", Ireneusz Chojnacki, wnp.pl

PGE Energia Jądrowa ocenia, że w następstwie działań podejmowanych po katastrofie elektrowni atomowej w Fukushimie może ewentualnie dojść do wydłużenia okresu przygotowania budowy elektrowni jądrowej w Polsce, ale jeśliby tak się stało, zaprocentuje to na etapie budowy.
 
PGE Energia Jądrowa jest w trakcie przyjmowania wstępnego studium wykonalności budowy pierwszych elektrowni jądrowych, które wykonało wybrane jakiś czas temu w przetargu konsorcjum Deloitte, Poyry i Salans. 

- Produkt naszym zdaniem jest bardzo dobry - powiedział Marcin Ciepliński z PGE Energia Jądrowa, w wystąpieniu podczas dwudniowego 1st International Nuclear Energy Congress, który zaczął się w poniedziałek 23 maja w Warszawie. 

Ciepliński poinformował , że zakończenie trwających przetargów na wybór firmy do badań lokalizacji elektrowni jądrowych oraz na wybór inżyniera kontraktu spodziewane jest w drugie połowie tego roku. Natomiast tłumacząc powody zangażowania się PGE w energetykę jądrową, Marcin Ciepliński mówił m.in. o wysokiej emisyjność CO2 źródeł wytwarzania PGE, co przy obecnej polityce klimatycznej nie sprzyja konkurencyjności grupy. Mówił też, jak PGE postrzega rozwój źródeł wytwarzania w planowanym miksie energetycznym. Nakreślił trzy perspektywy. 

- Perspektywa krajowa, która naszym zdaniem przez wiele lat będzie nas jeszcze mocno wiązać z węglem jako podstawowym źródłem wytwarzania energii elektrycznej. Perspektywa, nazwijmy ją unijna, czy też klimatyczna, która obliguje nas do rozwoju źródeł odnawialnych i wreszcie perspektywa, którą możemy nazwać światową, czy europejską, zgodnie z którą rozwój energetyki jądrowej jest elementem pewnym i niezbędnym - mówił Marcin Ciepliński. 

Przedstawiciel PGE ocenił też, jaki wpływ na proces budowy elektrowni jądrowej mogą mieć działania podejmowane w następstwie awarii elektrowni atomowej w Fukushimie, do której doszło w następstwie trzęsienia ziemi i tsunami. Elektrownie atomowe w Europie mają być poddane dodatkowym testom bezpieczeństwa, a ich wyniki mogą mieć wpływ na wymagania dotyczące m.in. ewentualnych działaniach poawaryjnych. 

- Możemy się spodziewać, że wpłynie to na ewentualne wydłużenie procesu przygotowania inwestycji, podkreślam, przygotowania - powiedział Ciepliński, ale ocenił, że gdyby tak było, zaprocentuje to później w czasie budowy, bo odpowiednio wcześnie będzie można uwzględnić ewentualne dodatkowe wymagania wobec projektów. 

Przedstawiciel PGE zapowiedział też, że technologia jądrowa będzie wybierana przy założeniu, że to technologia certyfikowana w państwie pochodzenia lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

- Nie chcemy przede wszystkim budować jako pierwsi, ale też chcielibyśmy, żeby ten test był przeprowadzony najpierw w kraju, z którego ta technologia ma pochodzić, bo oczywiście bardzo fajnie, jeżeli jest dużo projektów realizowanych na całym świecie, tylko zawsze będzie się pojawiało pytanie, dlaczego w kraju, w którym ta technologia została wymyślona i stworzona, ciągle nie ma jeszcze żadnej elektrowni, która z tą technologią pracuje i choćby w toku dyskusji społecznej może to być argument bardzo chętnie podnoszony - powiedział Marcin Ciepliński.

 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.