„1000 MW elektrowni jądrowej w Polsce będzie kosztować około 4,7 mld euro”, Dariusz Ciepiela, wnp.pl

Całkowite koszty inwestycyjne dla pierwszego bloku elektrowni jądrowej w Polsce wyniosą ok. 4680 euro za kW - czyli 4,68 mld euro za 1000 MW - ocenia prof. Andrzej Strupczewski z Instytutu Energii Atomowej PolAtom. Z tymi wyliczeniami zgadza się PGE.

W dyskusjach dotyczących kosztów budowy elektrowni jądrowych przytacza się różne wielkości, albo same koszty płacone dostawcy elektrowni, albo całkowite koszty inwestora. Prof. Andrzej Strupczewski z Instytutu Energii Atomowej PolAtom przypomina jak kształtowały się nakłady inwestycyjne w kontraktach zawartych w 2008 r. Koszty inżynieryjne, dostaw i budowy, bez oprocentowania kapitału w przypadku elektrowni jądrowej Levy County na Florydzie wynoszą 5144 USD/kW dla 1-go bloku i 3376 USD/kW dla 2. bloku. W przypadku bloku w elektrowni Olkiluoto jest to 3940 USD/kW po uwzględnieniu opóźnień, a w przypadku elektrowni Flammanville to 2450 euro/kW czyli 3266 USD/kW.

Andrzej Strupczewski informuje, że całkowite nakłady inwestycyjne, włączając w to wieże chłodnicze, przygotowanie działki, koszty terenu, linii przesyłowych i ryzyka - ale bez finansowania inflacji - to w przypadku elektrowni Lee 5000 USD/kW. Całkowite koszty inwestycyjne z oprocentowaniem kapitału dla elektrowni Levy County Florida, z opłatami za licencjonowanie i dwoma wsadami paliwa, ubezpieczeniem i podatkami oraz rezerwą na eskalację kosztów wynoszą około 6360 USD/kW. Dla elektrowni Summer łącznie z przewidywaną eskalacją kosztów i wszystkimi kosztami właściciela nakłady wyniosą 4454 USD/kW a dla elektrowni Vogtle 6360 USD/kW.

Prof. Strupczewski zaznacza, że najbardziej miarodajne są jednak trzy duże kontrakty zawarte w połowie 2010 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie kupiły 4 bloki po 1400 MWe za 20 mld USD od koncernu Kepco z Korei Płd, przy czym jest to kontrakt pod klucz, łącznie z dostawą paliwa i rozruchem. Cena wynosi więc 3600 USD/kW. Turcja kupiła od rosyjskiej grupy Atomstroiexport 4 bloki o mocy 4800 MWe za 20 mld USD - a więc po cenie 4166 USD/kW, również pod klucz. Wreszcie w Czechach firma Westinghouse zaproponowała pod klucz dwa bloki dla elektrowni jądrowej Temelin po cenie 3900 USD/kW. Jak widać, ceny płacone dostawcom wynoszą od 3600 do 4200 USD/kW, czyli od 2800 do 3226 euro/kW.

- Dla pierwszego bloku elektrowni jądrowej w Polsce cena dostaw pod klucz - prace inżynieryjne, dostawy, budowa, rozruch - wyniesie około 3250 euro z 2010 roku za kW. Natomiast całkowite koszty inwestycyjne z oprocentowaniem kapitału, z pełnymi kosztami właściciela, jak wieże chłodnicze, przygotowanie działki, koszty terenu, z opłatami za licencjonowanie i wsad paliwa, ubezpieczeniem i podatkami oraz rezerwą na eskalację kosztów, będą zapewne na poziomie zbliżonym do najwyższych kosztów ponoszonych w Stanach Zjednoczonych, czyli ok. 6360 USD/kW, co daje ok. 4680 euro/kW. To ocena pesymistyczna - mówi Prof. Andrzej Strupczewski.

Jego zdaniem, w przypadku kosztów drugiego i dalszych bloków elektrowni jądrowej w Polsce należy uwzględnić wpływ krzywej uczenia się przemysłu jądrowego i można przyjąć wielkość nakładów inwestycyjnych o 1/3 niższą, podobnie jak w przypadku elektrowni Levy County zrobiła to firma Florida Progress Energy. Daje to kwotę ok. 3220 euro/kW.

Z taką prognozą kosztów pierwszego bloku jądrowego zgadza się Marcin Ciepliński, prezes spółki PGE Energia Jądrowa. W jego ocenie wyliczenia Andrzeja Strupczewskiego odnośnie pierwszego bloku jądrowego wydają się być realne i mieszczą się w standardach.

- Trudno o większe doprecyzowanie, ponieważ wielkości te mogą się różnić w zależności od technologii reaktora, kosztów zakupu gruntu, kosztów przyłączenia do sieci przesyłowej, kosztów adaptacji infrastruktury transportowej, udziału własnego inwestora w finansowaniu, stopy oprocentowania, czasu budowy, rozkładu nakładów w czasie oraz okresu karencji - mówi prezes Marcin Ciepliński.

Zwraca jednocześnie uwagę, że prof. Strupczewski ocenia, że zaprezentowany poziom kosztów to wariant pesymistyczny.

Inaczej jednak będą się kształtować koszty drugiego bloku.

- Według naszych analiz cena stopnia redukcji kosztów drugiego bloku jest z kolei zbyt optymistyczna. Bardziej właściwa wydawałaby się wielkość ok. 20 proc. wyższa i to pod warunkiem, że drugi blok będzie budowany w tej samej lokalizacji, co pierwszy blok i po okresie ok. 2 lat po pierwszym - dodaje Marcin Ciepliński.
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.