2nd Central & Eastern Europe Nuclear New Build Congress 2015

II Central & Eastern Europe Nuclear New Build Congress 2015 jest jedynym kongresem dotyczącym budowy nowych mocy jądrowych w Europie Środkowej i Wschodniej, obejmującym 10 krajów, w tym Polskę, Czechy, Węgry, Bułgarię, Finlandię, Rumunię, Słowację, Białoruś, Litwę i Ukrainę.

W czasie kongresu zaproszeni prelegenci będą mówić o aktualnej sytuacji planowanych i stawianych elektrowni jądrowych - pierszej elektrowni jądrowej w Polsce, elektrowniach Paks, Kozloguy 7, Hanhikivi 1, Cernavoda i Visaginas. Poruszone zostaną również kwestie dotyczące zarządzania projektami, kluczowych wyzwań interpretacji finansowych, technologii, łańcucha dostaw i zasobów ludzkich.

Kontakt: Jane Wong

Tel: 86 02158300710 ext 8038

Email: Janew@szwgroup.com

 

II Central & Eastern Europe Nuclear New Build Congress 2015 is the only nuclear new build congress in Central and Eastern Europe region. It covers 10 Countries Include Poland, Czech Republic, Hungary, Bulgaria, Finland, Romania, Slovakia, Belarus, Lithuania and Ukraine. It will talk about the latest updates of planned, bidding and constructing NPPs of Poland's first NPP, Paks, Kozloguy 7, Hanhikivi 1, Cernavoda and Visaginas. In addition, Project management for nuclear construction and Key Challenges Interpretation of Finance, Technology, Supply Chain and Human Resources will be involved.

Contact: Jane Wong

Tel: 86 02158300710 ext 8038

Email: Janew@szwgroup.com


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.