64 proc. ankietowanych w badaniu przeprowadzonym przez PISM popiera rozwój energii jądrowej w Polsce

W kwietniu b.r. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przeprowadził badanie w ramach projektu badawczego „Energetyka jądrowa w Polsce: bilans i perspektywy”, którego wyniki wskazały, że prawie 64% ankietowanych popiera projekt budowy elektrowni jądrowej w Polsce, a jedynie 23% była przeciw.
 
Poparcie dla atomu w liczbach:

 

 • 20,7 proc. "zdecydowanie tak" odpowiedziało na pytanie o wykorzystanie energii jądrowej w Polsce,
 • 43,2 proc. ankietowanych było "raczej" za,
 • 11,6 proc. odpowiedziało "raczej nie"
 • 12,8 proc. "zdecydowanie nie",
 • 11,7 proc. - ani tak, ani nie.
 • 71% badanych uznała, że energia jądrowa powinna być rozwijana jednocześnie z innymi technologiami,
 • 70 proc. widzi korzyści z jego zastosowania,
 • 56 proc. wskazało w tym kontekście na niezależność energetyczną,
 • 48 proc. na ograniczenie emisji CO2, 45 proc. na wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
 • 42 proc. na zmniejszenie kosztów energii,
 • 50 proc. badanych oceniło, że rozwój energetyki jądrowej raczej nie niesie ze sobą istotnych zagrożeń, przeciwnego zdania było 33 proc.
 • najniższe poparcie dla atomu-17,4%-odnotowano w województwie Zachodniopomorskiem; najwyższe, na poziomie 80%  odnotowano na Lubelszczyźnie i w województwie kujawsko-pomorskim


Zagrożenia:
Wśród głównych zagrożeń wymieniano najczęściej:

 • awarię - 57 proc.,
 • złe zarządzanie odpadami - 46 proc.,
 • 40 proc. - zagrożenie dla środowiska,
 • 29 proc. -promieniowanie wokół elektrowni,
 • 26 proc. na nadmierne obciążenie finansów państwa.Wiedza i edukacja:

 • 42 proc. respondentów przyznało, że nie ma żadnej wiedzy na temat energetyki jądrowej, a 60 proc. zadeklarowało niewiedzę nt. jej wpływu na zdrowie i życie ludzkie.


Zdaniem Katarzyny Włodek-Makos z PGE EJ1, popracie dla rozwoju projektu jądrowego w gminach, które mogłyby być potencjalnymi lokalizacjami, Krokowa, Choczewo i Żarnowiec poparcie wynosi od 58 do 70proc.
Źródło: PAP


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.