Badania jądrowe i rozpowszechnianie informacji


1.  Rozporządzenie Rady (EURATOM) nr 1908/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007–2011)  


Sprostowanie do rozporządzenia 1908/2006

2. Rozporządzenie (EURATOM) nr 3 w sprawie wykonania art. 24 Traktatu Euratom


rozporządzenie nr 3 ustala stopnie tajności oraz środki bezpieczeństwa mające zastosowanie w odniesieniu do informacji uzyskanych przez Wspólnotę lub przekazanych przez Państwa Członkowskie, które są objęte przez art. 24 i 25 Traktatu Euratom.

Informacje takie są zwane: Informacjami Niejawnymi Euratom ("INE").


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.