„CEZ przekazał do Ministerstwa Środowiska dokumentację EIA dotyczącą rozbudowy elektrowni Temelín”, Joanna Zarzewska, elektrownia-jadrowa.pl

31 maja br. spółka CEZ przekazała Ministerstwu Środowiska dokumentację wpływu przedsięwzięcia „Nowe źródło jądrowe na terenie Temelína włącznie z odprowadzeniem mocy do rozdzielni Kočín“ na środowisko naturalne. Jest to kolejny krok w procesie oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA).  

Przygotowanie ponad pięćsetstronicowej dokumentacji EIA z dwoma tysiącami stron załączników oraz ekspertyz trwało 15 miesięcy. W jej opracowaniu brało udział 200 fachowców z wielu renomowanych instytucji, jak na przykład Instytut Badań Jądrowych Řež, S.A.,  Energoprojekt, Czeski Instytut Hydrometeorologii, Instytut Fizyki Atmosfery Akademii Nauk Republiki Czeskiej czy też Instytut Badawczy Hydrotechniczny TGM. W dokumentacji oceniany jest wpływ rozbudowy źródła na środowisko naturalne. Oceniany jest na przykład wpływ na kwestie zdrowotne, zwierzęta i rośliny, ekosystemy, glebę, środowisko skalne, wodę, powietrze, klimat oraz krajobraz, bogactwa naturalne, majątek materialny lub zabytki kultury.

Jan Horák ze spółki SCES – Group, Sp. z o.o., która opracowała dokumentację mówi: „Opracowując dokumentację opieraliśmy się na prezentowanych informacjach na temat przedsięwzięcia, opracowanych ekspertyzach oraz wiedzy i doświadczeniu naszych pracowników. Równocześnie wykorzystaliśmy wyniki trwającego od 2000 roku programu śledzenia wpływu Elektrowni Jądrowej Temelín na środowisko naturalne.”  

Proces EIA jest nadzorowany przez Ministerstwo Środowiska. Jego celem jest sprawdzenie, opisanie oraz całościowa ocena przygotowywanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne oraz zdrowie publiczne przed jego realizacją oraz próba stworzenia podstaw odpowiednich decyzji zezwoleniowych. W Republice Czeskiej jest jednym z najbardziej dokładnych i najdłuższych procesów przy zatwierdzaniu nowych źródeł w Europie. Podobny proces dotyczący  elektrowni jądrowej we francuskim Flamanville łącznie z procesem EIA trwało niespełna dwa lata. Spółka CEZ całe postępowanie zatwierdzające nowe źródło jądrowe ocenia minimalnie na pięć. Co najmniej połowę czasu będzie stanowił właśnie proces EIA.

W dalszej fazie procesu EIA dokumentacja zostanie przesłana właściwym terenowym władzom samorządowym (Województwo Południowoczeskie oraz poszczególne gminy) oraz odpowiednim urzędom administracyjnym.  

Iva Kubáňová, menedżer działu Jakość i Bezpieczeństwo: „Dla Austrii i Niemiec dokumentacja została przetłumaczona na język niemiecki i w tym brzmieniu zostanie im przekazana przez Ministerstwo Środowiska. Czeska społeczność będzie mogła zapoznać się z dokumentacją po jej opublikowaniu w poszczególnych gminach, jak również w formie elektronicznej na stronach internetowych spółki CEZ oraz w Systemie Informacyjnym EIA. W formie drukowanej dokumentacja będzie także dostępna w Centrum Informacyjnym Elektrowni Jądrowej Temelín.”

Poza procesem EIA kontynuowane jest także postępowanie przetargowe zamówienia publicznego na dostawcę w procesie „Rozbudowy EJ Temelín“. Jest ono na etapie przygotowania dokumentacji przetargowej. Do postępowania przetargowego zakwalifikowało się trzech uczestników - AREVA NP S.A.S, konsorcjum spółek Westinghouse Electric Company LLC i Westinghouse Electric Czech Republic s.r.o., konsorcjum spółek ŠKODA JS a.s., JSC Atomstroyexport oraz JSC OKB Gidropress. Zwycięzca przetargu powinien być znany wiosną 2012.

Spółka ČEZ przedstawiła zamiar rozpoczęcia procedury EIA do Ministerstwa Środowiska 11.7.2008.Dokumentacja EIA opracowywana jest w myśl § 8 ustawy nr 100/2001 Dz. U., o ocenie wpływów na środowisko naturalne, w aktualnym brzmieniu. Celem dokumentacji EIA jest udzielenie danych podstawowych o przedsięwzięciu, a dalej przeprowadzenie stwierdzenia, opisu, kontroli oraz oceny zakładanych bezpośrednich i pośrednich wpływów wykonania i niewykonania przedsięwzięcia na środowisko w taki sposób, jak wymagane jest przez ustawę. Dokumentacja EIA to wynik pracy grupy fachowców wyspecjalizowanych w poszczególnych dziedzinach środowiska. Realizator dokumentacji EIA musi być jednostką autoryzowaną w myśl cytowanej ustawy. Opracowanie dokumentacji EIA zapewnia ogłaszający przedsięwzięcie, w tym wypadku CEZ, S.A


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.