„Coraz więcej Polaków godzi się na budowę elektrowni jądrowej w swoim sąsiedztwie“, wnp.pl, Dariusz Ciepiela

26.01.10

36 proc. ankietowanych przez CBOS zgodziłoby się na budowę elektrowni jądrowej w swoim sąsiedztwie. Przeciw elektrowni obok swojego miejsca zamieszkania jest 56 proc. badanych - wynika z danych Ministerstwa Gospodarki.- Wzrasta poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce, przede wszystkim wśród osób lepiej wykształconych.

Brak wiedzy na temat energetyki jądrowej skutkuje lękiem wyrażanym sprzeciwem wobec budowy elektrowni lub składowiska odpadów radioaktywnych - mówi Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej. Z badań przeprowadzonych przez CBOS we wrześniu 2009 roku wynika, że 50 proc. badanych opowiada się za budową elektrowni jądrowej, 40 proc. jest przeciw a 10 proc. nie ma zdania.

Oznacza to, że rośnie poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce. Podczas badań z lutego 2009 r. 48 proc. respondentów opowiadało się za budową elektrowni jądrowej, 42 było przeciw a 10 proc. nie miało zdania. Z kolei w badaniach z roku 2006 zaledwie 25 proc. badanych opowiedziało się za budową elektrowni jądrowej, 58 proc. było przeciw a 17 proc. nie miało zdania.

W badaniach z września 2009 r. 36 proc. badanych odpowiedziało, że godzi się aby elektrownia jądrowa powstała w ich okolicy zamieszkania, 56 proc. było przeciw a 8 proc. nie miało zdania. Podobne badania z lipca 2008 r. wskazały, że 25 proc. badanych godzi się na elektrownię jądrową w swoim sąsiedztwie, 63 proc. jest przeciw a 12 proc. nie ma zdania. Z badań przedstawionych przez Ministerstwo Gospodarki wynika więc, że rośnie społeczna akceptacja dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce, choć wciąż niewielkie jest przyzwolenie na budowę elektrowni w swoim sąsiedztwie.

Hanna Trojanowska podkreśla, że składowisko odpadów radioaktywnych wzbudza większy sprzeciw badanych niż elektrownia jądrowa. Ponadto, dominuje warunkowa akceptacja lokalizacji składowiska - pod warunkiem właściwych zabezpieczeń - można się spodziewać ograniczonej wiary w ich skuteczność. Jednocześnie, istnieje szerokie poparcie społeczne dla rekompensat z uwagi na pobliską lokalizację elektrowni jądrowej.

W ocenie Hanny Trojanowskiej samoocena wiedzy na temat energetyki jądrowej jest bardzo niska, jej zdaniem poinformowania i przekonania wymagają przede wszystkim grupy niżej wykształcone i mieszkańcy wsi oraz młodzież w wieku 15 - 17 lat. Ministerstwo Gospodarki opracowało już koncepcję kampanii informacyjnej dotyczącej rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Z chwilą odpisania ustawy budżetowej na rok 2010 MG planuje uruchomić prace na rzecz wyłonienia firmy, która taką kampanię informacyjną przeprowadzi.


Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.