„Elektrownia jądrowa w Polsce już w 2020?”, Magdalena Szlaz, elektrownia-jadrowa.pl

W trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy, firmy zainteresowane budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jednogłośnie zadeklarowały, że są w stanie zrealizować inwestycję o 2 lata wcześniej przed planowanym terminem czyli już w 2020 roku, pod warunkiem, że wszelkie dodatkowe prace będą przebiegały zgodnie z nowym harmonogramem.

W sierpniu resort gospodarki zaktualizował harmonogram do projektu programu jądrowego, z którego wynika, że pierwszy blok elektrowni elektrowni jądrowej mógłby zostać uruchomiony w 2022 roku. 
"Mamy nadzieję, że jeśli budowa siłowni jądrowej rozpocznie się na początku 2016 r., nasza elektrownia mogłaby zacząć pracę w 2020 r., jak było to przewidziane w pierwszej wersji harmonogramu" - powiedział w piątek Adam Rozwadowski, dyrektor francuskiej firmy Areva, która znajduje się w gronie dostawców rozwiązań energetycznych dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Rozwadowski podkreślił również fakt, że harmonogram dotyczący pierwszych trzech etapów realizacji nie uwzględnia żadnych zmian. "Oznacza to, że cała praca, która musi być wykonana przed wylaniem betonu na placu budowy, będzie wykonana w dotychczasowych terminach" - zaznaczył. "Budowa powinna się więc rozpocząć na początku 2016 r. i jedyną zmianą w programie jest dodanie dwóch lat do czasu budowy elektrowni"
Jeśli prace posuwałyby się zgodnie z wytyczonym harmonogramem, wówczas pierwszy etap, przypadający do 30.06.2011 dotyczyłby kwestii wprowadzenia odpowiednich przepisów w życie. Prace w drugim etapie, trwającym od 07.2011 do końca 2013 skoncentrowałyby się na wyznaczeniu lokalizacji oraz zakontraktowaniu budowy, zaś w trzecim etapie, przypadającym od 01.2014-grudnia 2015 wykonano by projekt techniczny i uzyskano pozwolenia. 

Biorący udział w debacie wiceprezes ds. projektów nuklearnych General Electric Daniel Roderick zapewnił, że jego firma jest w stanie zrealizować inwestycję do 2020 r., gdyż sama budowa elektrowni zajmuje jej 36 miesięcy: od pierwszego betonu do załadowania paliwa. Ewentualne opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia mogą wynikać z wydłużenia się procesu legislacyjnego.

Wiceprezes PGE Wojciech Topolnicki zapewnił, że firma jeszcze w tym roku ma podjąć wstępne decyzję dotyczącą lokalizacji, a następnie skoncentruje się na doborze technologii. 
"Wybór technologii sam w sobie definiuje, kto to sprzedaje" - powiedział Topolnicki. "Każda technologia ma swoje plusy i minusy, a przede wszystkim cenę" - zauważył. Topolnicki ocenił, że od tzw. pierwszego betonu do synchronizacji z siecią elektrowni jądrowej potrzebne jest 7 lat, ale przed rozpoczęciem inwestycji konieczne jest prawo i nadzór bezpieczeństwa jądrowego. 

Jak dotąd PGE stworzyła trzy grupy robocze, które analizują dostępne technologie: z amerykańsko-japońskim koncernem Westinghouse Electric Company LLC (reaktor AP 1000), z francuskimi firmami EDF i Arevą (reaktor EPR) oraz z amerykańsko-japońskim koncernem GE Hitachi Nuclear Energy Americas (reaktor ESBWR). 

Polska Grupa Energetyczna planuje budowę dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3000 MW każda. Grupa chce mieć 51 proc. udziałów w konsorcjum, które zbuduje i będzie eksploatować pierwsze elektrownie jądrowe w Polsce. PGE szacuje koszty budowy elektrowni jądrowej na poziomie ok. 3 mln euro za 1 MW.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.