„H. Trojanowska, MG: energetyka jądrowa zaktywizuje polski przemysł”, wnp.pl, Dariusz Ciepiela

19.11.09

  • Wprowadzenie w Polsce energetyki jądrowej to projekt o wielkim znaczeniu dla gospodarki, którego realizacja powinna zaktywizować różne sektory krajowego przemysłu – mówi Hanna Trojanowska, wiceminister gospodarki, pełnomocnik rządu ds. energii jądrowej.

Przedstawiając posłom sejmowej Komisji Gospodarki założenia przygotowywanego w Ministerstwie Gospodarki Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, wiceminister Trojanowska zaznaczyła, że jego realizacja wiąże się z długoterminową strategią rozwoju gospodarczego kraju.

 

  • Krajowe przedsiębiorstwa mogą być dostawcami urządzeń dla energetyki jądrowej. Już ponad 25 lat temu powstawały u nas najważniejsze komponenty takiej siłowni, poza zbiornikiem ciśnieniowym reaktora – mówiła Hanna Trojanowska.

Wiceminister podkreśliła również wagę, jaką Program ma dla bezpieczeństwa energetycznego Polski.

 

  • Rozwój gospodarczy kraju pociągnie za sobą wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną do 202 TWh rocznie. W perspektywie nadchodzących 20 lat będziemy więc musieli wyprodukować o 57 proc. energii elektrycznej więcej niż obecnie – prognozuje minister Trojanowska.

W opinii wiceminister gospodarki, dla zapewnienia dostaw na takim poziomie konieczne jest wybudowanie w Polsce

  • obok innych źródeł wytwarzania – także elektrowni jądrowych, które uzupełnią bilans elektroenergetyczny. Zapisy na ten temat zostały zawarte w przyjętej przez Radę Ministrów „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.”.
  • W 2030 r. udział energii produkowanej z atomu w strukturze paliw pierwotnych powinien stanowić blisko 16 proc. – deklaruje.Jak zapewniła podsekretarz stanu w MG, siłownie jądrowe to stabilne, czyste i bezpieczne źródła energii o blisko 60-letnim okresie eksploatacji. Jej zdaniem porównanie kosztów wytwarzania w dostępnych technologiach wskazuje, że energia z elektrowni jądrowych jest od 20 do 70 proc. tańsza, niż produkowana w innych źródłach. Zaostrzające się wymogi ochrony środowiska, w tym przeciwdziałania zmianom klimatycznym, będą dodatkowo zwiększać ekonomiczną atrakcyjność źródeł jądrowych.

Te wyliczenia potwierdza dr Andrzej Strupczewski z Instytutu Energii Atomowej w Świerku. W jego opinii paliwo jądrowe jest znacznie tańsze od węgla. - Koszt paliwa dla elektrowni jądrowej o mocy 1 tys. MW, pracującej z dużym współczynnikiem wykorzystania przez rok, to ok. 45 mln euro. Węgiel dla porównywalnej elektrowni konwencjonalnej będzie kosztował 160 mln euro – zapewnia dr Andrzej Strupczewski.

Wiceminister Trojanowska zwróciła uwagę, iż decyzja polskiego rządu o wprowadzeniu energetyki jądrowej jest zgodna z ogólnoświatową tendencją.

 

  •  Można zaobserwować swoisty renesans energetyki jądrowej. Wracają do niej m.in. Brytyjczycy, Włosi, Słowacy i Szwedzi a programy jądrowe z powodzeniem są realizowane w Rumunii i Bułgarii – dodaje Trojanowska. Przypomnijmy, że Rada Ministrów przyjęła 13 października br. uchwałę w sprawie przyznania Ministrowi Gospodarki z ogólnej rezerwy budżetowej blisko 3,7 mln zł na realizację zadań związanych z rozwojem polskiej energetyki jądrowej oraz ponad 1 mln zł dotacji dla Państwowej Agencji Atomistyki.

Przyznane w uchwale Ministrowi Gospodarki 3 676 tys. zł zostanie przeznaczone na utrzymanie infrastruktury technicznej instytutów naukowo-badawczych związanych z energetyką jądrową, co wynika z konieczności stworzenia zgodnego z wymogami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zaplecza naukowo-badawczego na potrzeby Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, inwestora i instytucji dozoru jądrowego. Zadaniem ośrodków badawczych będzie prowadzenie badań nad bezpieczeństwem technologii nuklearnych oraz przygotowywanie nowych rozwiązań technicznych pozwalających wykorzystywać energię atomową i jądrowy cykl paliwowy.Przyznane resortowi gospodarki środki pozwolą także na rozpoczęcie procesu szkolenia kadr dla energetyki jądrowej. Proces ten zapoczątkuje jeszcze w 2009 r. cykl szkoleń w instytucjach zagranicznych (realizowanych m.in. przez francuską AFNI), na które zostaną skierowane osoby wytypowane we współpracy ze szkołami wyższymi. Po powrocie rozpoczną one tworzenie na polskich uczelniach kierunków związanych z energetyką jądrową. Dotacja dla Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w wysokości 1 044 tys. zł zostanie wykorzystana na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju.
 


Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.