„Konferencja na temat bezpieczeństwa energetyki jądrowej w Tokio – po raz pierwszy z polskim udziałem”, Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku

Naukowcy z Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku uczestniczą w Tokio w międzynarodowej konferencji poświęconej wsparciu naukowemu i technicznemu dla zapewnienia bezpieczeństwa energetyki jądrowej. Wizyta w Japonii jest jednym z pierwszych kroków na drodze do utworzenia w Polsce Organizacji Wsparcia Technicznego (TSO) będącej zapleczem naukowo-badawczym i eksperckim dla programu budowy pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce.


W Tokio w dniach 25-29 października odbywa się międzynarodowa konferencja Organizacji Wsparcia Technicznego (Technical Support Organizations - TSO) – instytucji krajowych, które w państwach wykorzystujących energię jądrową wspierają władze i służby publiczne oraz społeczeństwa niezależną ekspertyzą i badaniami nad wszelkimi aspektami związanymi z bezpieczeństwem jądrowym.

Konferencję otworzył zastępca dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Denis Flory. Witając uczestników powiedział: „Mocno wierzę, że bezpieczeństwo musi być bardzo ściśle powiązane z nauką i badaniami. To więcej niż wiara, to przekonanie oparte na twardych faktach.” Kontynuując stwierdził: „Istnieje obowiązek odpowiadania na pytania i wątpliwości Społeczeństwa. Społeczeństwo ma prawo znać i rozumieć na podstawie wiarygodnych źródeł poziom ryzyka technologicznego związanego z wyborem energii – z wyborem energii jądrowej. Jedynie w oparciu o solidne naukowe podstawy można wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom. Ścisłe powiązanie ekspertów bezpieczeństwa z badaniami to najlepsza gwarancja, że wszystkie pytania zostaną zadane. To krok konieczny do uzyskania odpowiedzi!”
W konferencji uczestniczą przedstawiciele Organizacji Wsparcia Technicznego ze wszystkich krajów posiadających energetykę jądrowa jak również planujących budować ją w niedalekiej przyszłości. Program Polskiej Energetyki Jądrowej ogłoszony w sierpniu przez Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że rolę Organizacji Wsparcia Technicznego będzie pełnić w Polsce Narodowe Centrum Badań Jądrowych utworzone na bazie istniejących instytutów badawczych podległych Ministrowi Gospodarki. Dlatego w tokijskiej konferencji biorą udział przedstawiciele Instytutu Problemów Jądrowych (IPJ) w Świerku.

 „W ciągu krótkiej wizyty mamy okazję spotkać się i porozmawiać z praktycznie wszystkimi liczącymi się w świecie osobami i przedstawicielami instytucji prowadzących badania na rzecz bezpieczeństwa energetyki jądrowej w poszczególnych krajach. Czerpiemy z ich doświadczeń by wybrać najlepszy model dla naszych warunków.” powiedział prof. Grzegorz Wrochna, dyrektor IPJ, przewodniczący polskiej delegacji. „Oprócz jądrowych potęg, takich jak Francja, Stany Zjednoczone czy Japonia, prezentowały się także kraje mniej zaawansowane jak Maroko, Indonezja, Nigeria czy Ghana. Wszystkie te kraje posiadają zaplecze naukowo-techniczne i własne reaktory badawcze, gdyż bez takiego zaplecza żaden dozór jądrowy nie były w stanie sprostać wyzwaniom jakie stawia gwałtownie rozwijająca się technologia.”

Tomasz Jackowski, pełnomocnik dyrektora IPJ ds. energetyki jądrowej i kierownik Zespołu Analiz Reaktorowych w Centrum Informatycznym Świerk zwraca uwagę na szczególnie cenne spotkania z gospodarzami – przedstawicielami japońskiej nauki i gospodarki: „Spotkaliśmy się z kierownictwem Japońskiej Organizacji Bezpieczeństwa Energii Jądrowej (JNES) – japońskiego TSO. Uzyskaliśmy obietnice pomocy w szkoleniu ekspertów w dziedzinie symulacji reaktorów i analiz bezpieczeństwa, w szczególności dla reaktorów ABWR oraz współpracy w zakresie rozwoju i walidacji oprogramowania wykorzystywanego do analiz bezpieczeństwa” – relacjonuje Jackowski. Prof. Wrochna wspomina także inne owoce spotkania: rysującą się perspektywę współpracy regionalnej między Otwockiem i Tsurugą oraz plany japońskiej misji przemysłu jądrowego do Polski.

Polska delegacja spotkała się także z reprezentacją Japońskiej Agencji Energii Jądrowej (JAEA). „Rozmawialiśmy o możliwościach rozwoju współpracy badawczej.” – wyjaśnia prof. Wrochna. „Najlepiej rokujące tematy to energetyka jądrowa, w tym reaktory nowej generacji – prędkie i wysokotemperaturowe – a także inne zaawansowane technicznie urządzenia, np. lasery na swobodnych elektronach”.

Wizytę polskich naukowców wspierali efektywnie przedstawiciele ambasady RP w Tokio. Dzięki pracy i zaangażowaniu polskich dyplomatów program wizyty mógł być tak bogaty i owocny.

„Na tokijskiej konferencji zobaczyliśmy, ile jeszcze mamy do zrobienia” – podsumowuje dyrektor IPJ. „Niegdyś uczyli się od nas najlepsi – jak choćby obecny zastępca dyrektora generalnego MAEA Denis Flory, który studiował w Gdańsku i dobrze mówi po polsku. Dzisiaj musimy szybko nadrabiać zaległości i odbudowywać rozproszony potencjał”.


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku (http://www.ipj.gov.pl) zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. IPJ jest instytutem badawczym posiadającym najwyższą 1 kategorię w klasyfikacji MNiSW.

Ośrodek badawczy Świerk znajduje się 30 km od Warszawy w okolicach Otwocka. Został utworzony pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. W stanie wojennym ze względów politycznych podzielono mieszczący się w Świerku Instytut Badań Jądrowych na Instytut Problemów Jądrowych i Instytut Energii Atomowej (oba zlokalizowane w Ośrodku Świerk) oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej na Żeraniu. W Świerku pracuje jedyny w Polsce badawczy reaktor jądrowy MARIA (IEA-POLATOM), mieszczą się laboratoria badawcze i zakłady produkcyjne wykorzystujące metody jądrowe, działa centrum edukacyjne (DSiD IPJ), zlokalizowany jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.


POWIĄZANE STRONY WWW:

    http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/Announcements.asp?ConfID=38092
    Strona domowa konferencji w Tokio.

    http://www.ipj.gov.pl/
    Strona Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku.
    

ZAŁĄCZONE MATERIAŁY GRAFICZNE:

IPJ101028b-fot01s.jpg
HR: http://public.ipj.gov.pl/foto/multimedia/2010/IPJ101028b-fot01.jpg
Spotkanie delegacji polskiej na konferencję TSO w Tokio z reprezentacją Japońskiej Agencji Energii Jądrowej (JAEA). (foto: Fumie Otake/JNES)

IPJ101028b-fot02s.jpg
HR: http://public.ipj.gov.pl/foto/multimedia/2010/IPJ101028b-fot02.jpg
Spotkanie delegacji polskiej na konferencję TSO w Tokio z kierownictwem Japońskiej Organizacji Bezpieczeństwa Energii Jądrowej (JNES). (foto: Fumie Otake/JNES)


WYSYŁAJĄCY INFORMACJĘ

Marek Pawłowski
Rzecznik Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.