Legislacja a ochrona środowiska

LEGISLACJA

       Elektrownia jądrowa oddziaływać będzie na środowisko zarówno na etapie budowy, eksploatacji jak i jej likwidacji. Przy realizacji inwestycji związanej z budową elektrowni jądrowej kierować się należy regulacjami opisanymi w szeregu aktów prawnych i dokumentów. Wymienionymi aktami prawnymi posługiwać się należy podczas przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym podczas przygotowania raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji. 
     

  1. USTAWY
  2. ROZPORZĄDZENIA
  3. POZOSTAŁE AKTY PRAWNE ORAZ DOKUMENTY STRATEGICZNE I PLANISTYCZNE
  4. PRAWO ATOMOWE

 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.