Lokalizacja elektrowni jądrowej w Polsce

W 2011 roku rozpoczęto proces wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej, który składa się z 3 etapów:


1. Poszukiwanie i ocena lokalizacji - to etap, w ramach którego dokonano oceny i wyboru potencjalnych lokalizacji, z  uwzględnieniem wymogów obejmujących aspekty geofizyczne, techniczne, środowiskowe, regulacyjne, ekonomiczne, prawne oraz społeczne (łącznie zestaw 53 kryteriów).

Jego zadaniem była identyfikacja, analiza i ocena potencjalnych lokalizacji w celu wskazania najbardziej odpowiednich dla budowy elektrowni jądrowej o mocy ok. 3000 MW, składającej się z 2 lub 3 bloków energetycznych, wykorzystującej technologie reaktora jądrowego generacji III/III+.

 

 

Etap ten zakończył się w listopadzie 2011 r. wskazaniem przez PGE, 3 potencjalnych lokalizacji:

  • Choczewo (gmina Choczewo, powiat wejherowski, województwo pomorskie),
  • Gąski (gmina Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie),
  • Żarnowiec (gmina Krokowa, powiat pucki, województwo pomorskie).

2. W czerwcu 2016 poinformowano, że Spółka PGE EJ 1, odpowiedzialna za przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, przeprowadzi badania lokalizacyjne i środowiskowe w pełnym zakresie w dwóch lokalizacjach w województwie pomorskim: „Lubiatowo-Kopalino” (gmina Choczewo, sołectwa Słajszewo, Jackowo) i „Żarnowiec” (gminy Krokowa i Gniewino). lokalizacjach "Choczewo" w gminie Choczewo oraz "Żarnowiec" w gminie Krokowa, Gniewino realizowane są badania środowiskowe i lokalizacyjne, których zadaniem będzie potwierdzenie wyboru lokalizacji jako odpowiedniej dla elektrowni jądrowej z punktu widzenia środowiska oraz z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego.

Decyzja o rezygnacji z prowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych w lokalizacji „Gąski” zapadła po przeprowadzeniu przez PGE EJ 1 w województwie pomorskim szeregu analiz, w tym wstępnej inwentaryzacji siedliskowej oraz analiz hydrogeologicznych, które potwierdziły, że lokalizacje: „Lubiatowo – Kopalino” i „Żarnowiec” w największym stopniu spełniają kryteria, jakim powinna odpowiadać lokalizacja elektrowni jądrowej.

3. Wybór docelowej lokalizacji elektrowni jądrowej - nastąpi do końca 2016 roku. Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie podjęta decyzja o wyborze docelowej lokalizacji elektrowni jądrowej oraz zostaną złożone wymagane wnioski w celu uzyskania pozwoleń. Budowa elektrowni ma rozpocząć się w 2019 roku.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.