„MG o systemach zabezpieczeń obiektów jądrowych”, Dariusz Ciepiela, wnp.pl

Bezpieczeństwo budowy, eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych oraz rola i zadania instytucji państwowych w tej dziedzinie były głównymi tematami seminarium zorganizowanego przez Departament Energii Jądrowej MG.

Spotkaniu towarzyszyło zebranie zespołu przygotowawczego do przyjęcia misji Integrated Nuclear Infrastructure Revue (INIR).

Uczestnicy seminarium dyskutowali nad najlepszymi sposobami zintegrowania i koordynacji działań polskich instytucji inspekcyjnych, które będą kontrolować postępy prac w 19 obszarach określonych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej (MAEA) dla wdrażania programu jądrowego w Polsce. Swoimi doświadczeniami w tej dziedzinie podzielili się przedstawiciele nadzorów jądrowych: amerykańskiego USNRC, brytyjskiego UKAEA i fińskiego INSPECTA OY. 

Podczas spotkania instytucji przygotowujących się do przyjęcia misji INIR, sprawdzającej przygotowanie Polski do wdrożenia programu jądrowego, zespół zaakceptował schemat „Systemu zarządzania wdrażaniem Programu polskiej energetyki jądrowej”. 

Ustalono, że do końca 2010 r. zostaną przeprowadzone odpowiednie działania uwzględniające rekomendacje „IAEA Mission to Suport the Self-Assesment of Poland National Nuclear Infrastructure” z kwietnia br. Chodzi tu w szczególności o przeprowadzenie samoocen instytucji wdrażających Program i skoordynowanie ich działania. W tym celu powołano koordynatorów siedmiu grup zadaniowych:
 

  • Polityka krajowa - zarządzanie wdrożeniem Programu polskiej energetyki jądrowej - ramy prawne – Andrzej Chwas, Departament Energii Jądrowej MG, 
  • Rozwój zasobów ludzkich - Adam Kordas, Departament Energii Jądrowej MG,
  • Bezpieczeństwo fizyczne i system zabezpieczeń - Lech Małecki, Departament Energii Jądrowej MG,
  • Ramy regulacyjne obejmujące bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem – Mirosław Lewiński, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej MG,
  • Zaangażowanie przemysłu oraz proces zamówień i dostaw – Marek Walczak, prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
  • Rynek i systemy elektroenergetyczne – Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE Operator,
  • Lokalizacja obiektów i ochrona środowiska – Michał Kiełsznia, dyrektor generalny Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.


W seminarium wzięli udział przedstawiciele 61 instytucji państwowych, uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw, które obecnie i w przyszłości będą zaangażowane w ochronę ludności i środowiska przed ryzykiem towarzyszącym promieniowaniu jonizującemu.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.