„MG ogłosiło przetarg na kampanię informacyjną dotyczącą energetyki jądrowej”, Joanna Zarzewska, elektrownia-jadrowa.pl

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło przetarg na kampanię informacyjną o energetyce jądrowej. Zainteresowane jej przeprowadzeniem firmy mogą składać zgłoszenia do 3 września. Budżet na działania informacyjne przewidziane w kampanii wynosi 22 mln zł do końca 2012 roku. Tylko w tym roku jest zarezerwowane na ten cel 6 mln zł, a w następnych dwóch latach planowane są wydatki rzędu 8 mln zł rocznie. Kampania ma się rozpocząć jesienią. Resort chce, aby do przetargu zgłosiły się największe firmy medialne w Polsce, które będą w stanie przeprowadzić kampanię informacyjną o takiej skali. Umowa z wybraną firmą będzie obejmować okres do końca 2012 roku.

Przetarg odbywa się w trybie "dialogu konkurencyjnego". Jest to tryb postępowania dwuetapowy. W pierwszym etapie wykonawcy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na podstawie których są kwalifikowani do dalszego udziału w postępowaniu. Z zakwalifikowanymi wykonawcami zamawiający prowadzi dialog, a po jego zakończeniu składają oni oferty.

Charakterystycznym elementem tego trybu jest fakt, że dokładne opisanie przedmiotu zamówienia przez zamawiającego następuje dopiero po ukończeniu dialogu z wykonawcami. Oznacza to, że brak jest z góry określonego przedmiotu przetargu w postaci konkretnej ilości wydarzeń, np. briefingów prasowych, czy ilości materiałów promocyjnych lub edukacyjnych. To od firmy będzie zależało co zamieści w planie kampanii, który będzie omawiamy w trybie wstępnych negocjacji. Ministerstwo Gospodarki oczekuje, że startujący w przetargu wykażą się doświadczeniem w prowadzeniu podobnych kampanii i odpowiednią ilością kadr i zasobów do jej przeprowadzenia.
Resort chce, że żeby na potrzeby kampanii jądrowej pracowało w wybranej firmie 7 osób. Początkowo planowano rozmowy z firmami na sierpień, a rozpoczęcie kampanii we wrześniu. Nie jest jednak wykluczone, że działania rozpoczną się w
październiku.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.