„Medal KEN za szerzenie wiedzy jądrowej”, Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku

Profesor Ludwik Dobrzyński, dyrektor Działu Szkolenia i Doradztwa Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku, wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku, jeden z najlepszych i najaktywniejszych w Polsce popularyzatorów wiedzy o promieniotwórczości i energii jądrowej został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński od 14 lat kieruje w Instytucie Problemów Jądrowych w Świerku centrum edukacyjnym, które działając pod nazwą „Dział Szkolenia i Doradztwa IPJ” przyjmuje co roku ok. 7 tys. gości – głównie młodzieży szkolnej, grup nauczycielskich i studentów. Profesor Dobrzyński stworzył placówkę na światowym poziomie dysponującą salami wykładowymi, przestrzenią wystawową, licznymi eksponatami i przede wszystkim unikalnym laboratorium, które umożliwia nawet młodzieży szkolnej przeprowadzanie doświadczeń i pomiarów z użyciem izotopów promieniotwórczych i sztucznych źródeł promieniowania. Pracownicy działu – poza prowadzeniem wykładów, pokazów, ćwiczeń i oprowadzaniem wycieczek po reaktorze MARIA (IEA-POLATOM) – przygotowują także liczne materiały dydaktyczne i prowadzą polską wersję internetowego europejskiego projektu edukacji jądrowej NUPEX. Profesor Dobrzyński i Dział, którego jest on dyrektorem, często przyjmują zaproszenia na wykłady popularne poza Świerkiem oraz organizują stanowiska poświęcone fizyce jądrowej i energii jądrowej na masowych imprezach takich jak festiwale nauki i pikniki naukowe. Profesor Dobrzyński jest współpomysłodawcą i Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konkursu dla uczniów „Fizyczne ścieżki”, który od 5 lat organizowany jest wspólnie przez IPJ i Instytut Fizyki PAN. W 2007 r. w dużej mierze za sprawą pracy prof. Dobrzyńskiego, IPJ został uhonorowany tytułem „Popularyzatora Nauki” w dorocznym konkursie MNiSW oraz PAP.

Prof. Dobrzyński jest też uznanym ekspertem w dziedzinie oddziaływania promieniowania na materię, w tym na materię ożywioną. Od wielu lat uczestniczy w pracach Komitetu Naukowego Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Promieniowania Atomowego (UNSCEAR), a ostatnio pełni funkcję z-cy przewodniczącego polskiej delegacji. Jest przewodniczącym Komisji Edukacji i Informacji Społecznej Rady d/s Atomistyki przy Prezesie Państwowej Agencji Atomistyki.
Prof. Dobrzyński prowadzi aktywną pracę uczonego, zajmując się metodami jądrowymi w fizyce materii skondensowanej. Jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie w Białymstoku gdzie w latach dziewięćdziesiątych XX w. pełnił funkcję dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, a następnie Wydziału Fizyki. Jest wykładowcą, opiekunem prac doktorskich, autorem skryptów i monografii, redaktorem międzynarodowych czasopism naukowych. Organizuje także konferencje naukowe, w tym w 2010 r. po raz pierwszy w Polce Ogólną Konferencję Oddziału Materii Skondensowanej Europejskiego Towarzystwa Fizycznego.

Medal Komisji Edukacji Narodowej został przyznany Profesorowi Ludwikowi Dobrzyńskiemu w październiku br. na wniosek Senatu Uniwersytetu w Białymstoku.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku (http://www.ipj.gov.pl) zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej
i produkcją urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny.

Dział Szkolenia i Doradztwa IPJ organizuje wycieczki edukacyjne, wykłady, zajęcia laboratoryjne w obiekcie dydaktycznym, zwiedzanie laboratoriów naukowych w tym reaktora MARIA (IEA-POLATOM), szkolenia i kursy dla uczniów, studentów, nauczycieli, pracowników służb publicznych, samorządów i innych zainteresowanych grup odbiorców, wykłady, pokazy i ekspozycje wyjazdowe, wydaje materiały edukacyjne.


KONTAKTY DO NAUKOWCÓW:

Dział Szkolenia i Doradztwa IPJ:

    Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński
    Instytut Problemów Jądrowych w Świerku
    tel. +48 22 7180612
    email: ludwik@ipj.gov.pl


POWIĄZANE STRONY WWW:

    http://dsid.ipj.gov.pl
    Strona domowa Działu Szkolenia i Doradztwa IPJ

    http://www.ipj.gov.pl/
    Strona Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku.

    http://www.atvn.pl/index_sub_page.php?atvn=archiwum/index&title=ARCHIWUM&icm=edit_lista&imie=Ludwik&nazw=Dobrzy%F1ski&tytul=Prof.%20dr%20hab.
    Wykłady popularne prof. Dobrzyńskiego w archiwum ATVN.

    http://dsid.ipj.gov.pl/?q=node/38
    Strona konkursu dla uczniów „Fizyczne ścieżki.

    http://www.ipj.gov.pl/pl/szkolenia/matedu/nupex/
    Czym zajmuje się fizyka i technika jądrowa? Materiał edukacyjny stworzony w ramach projektu Unii Europejskiej o akronimie NUPEX (NUclear Physics EXperience).


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.