„Ministerstwo Gospodarki o koszcie budowy elektrowni jądrowej”, wnp.pl, Dariusz Ciepiela

13.11.09

Energia elektryczna produkowana w elektrowni jądrowej będzie tańsza niż energia z nowoczesnej elektrowni węglowej - przekonuje Ministerstwo Gospodarki.

Prof. Władysław Mielczarski podaje, że planowana elektrownia jądrowa w Kalingradzie ma mieć moc 2,3 tys. MW, co ma kosztować 14 mld dol. Daje to za 1 MW ok. 4,5 mln euro. Taki też, jego zdaniem, jest obecnie średni koszt budowy elektrowni jądrowej. Podobne wyliczenia (4,5 mln euro za 1 MW) podaje także prof. Krzysztof Żmijewski.

Ministerstwo Gospodarki przypomina, że wstępne obliczenia przeprowadzone przez doc. Andrzeja Strupczewskiego z Instytutu Energii Atomowej Polatom w Świerku w 2009 r. - jako odpowiedź na zarzuty obu profesorów - pokazują, że koszt budowy elektrowni jądrowych w warunkach polskich wyniesie o połowę więcej w porównaniu z Flamanville-3, a więc ok. 3,6 mld euro za 1000 MWe, drugiego bloku ok. 2,4 mld euro za 1000 MWe, a następnych - odpowiednio mniej - jeśli wykorzystane będą korzyści skali (budowa serii bloków).

MG podkreśla, że bardziej szczegółowe obliczenia, po doliczeniu oprocentowania kapitału i założeniu podobnego do Flamanville-3 okresu budowy, w przypadku pierwszego polskiego bloku - określają szacowany przeciętny koszt jednostkowy budowy na ok. 4680 EUR/kWe, drugiego na ok. 3220 EUR/kWe i następnych - jeszcze mniej.

Biorąc za podstawę zawarte w 2008 r. kontrakty na budowę bloków jądrowych, można założyć jednostkowy koszt budowy polskiej elektrowni jądrowej na terenie uzbrojonym w infrastrukturę na poziomie ok. 20 proc. niższym od budowy na terenie nieuzbrojonym.

W ocenie resortu gospodarki porównując koszt jednostkowy wytworzenia energii elektrycznej w elektrowni węglowej z siłownią jądrowa, można dojść do następujących wniosków. Elektrownia jądrowa 1000 MWe, dysponująca funduszem czasu pracy 8000 godzin w skali roku, produkująca 8 TWh energii elektrycznej, produkuje po następujących kosztach: koszt zużytego paliwa jądrowego ok. 40 mln euro rocznie, koszt utrzymania ruchu - ze składką na fundusze postępowania z odpadami promieniotwórczymi oraz na likwidację elektrowni ok. 16 mln euro rocznie - daje to koszt produkcji razem 56 mln euro w skali roku.

Według MG porównywalna elektrownia węglowa z 2 blokami na parametrach nadkrytycznych, bez wychwytu CO2, o sprawności 43 proc. produkuje po następujących kosztach: koszt zużycia paliwa 0,38 mln t węgla na 1 TWh (w cenie średniej 55 euro za tonę) i przy emisji CO2 0,8 tony na MWh koszt wykupu uprawnień na emisję (po 39 euro za tonę) kosztuje 248 mln euro rocznie - daje to razem koszt produkcji 415 mln euro rocznie.

Jak podkreśla MG, zatem średni koszt wytworzenia energii elektrycznej w warunkach porównywalnych, z uwzględnieniem kosztów wykupu uprawnień do emisji, choć bez kosztów budowy instalacji wychwytu, będzie istotnie wyższy w nowoczesnej elektrowni węglowej - w stosunku do siłowni jądrowej generacji III.
 


Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.