„PGE: energia z elektrowni jądrowych będzie tania”, wnp.pl, Dariusz Ciepiela

9.11.09

We Francji, gdzie 80 proc. energii elektrycznej jest wytwarzane w elektrowniach jądrowych, energia elektryczna jest najtańsza w Europie. W Danii energia jest najdroższa w Europie, a większość pochodzi ze źródeł wiatrowych - mówi Marcin Ciepliński, zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki Atomowej Polskiej Grupy Energetycznej.

Budowa elektrowni jądrowej Olkiluoto 3 jest już opóźniona o 3 lata, jednocześnie wzrosły koszty - elektrownia miała początkowo kosztować 3,2 mld euro, teraz ocenia się je na 4,5 mld euro a prognozuje się, że łączny koszt wyniesie 5,2 mld euro. Czy można się spodziewać, że w Polsce - gdzie nie ma doświadczeń z zakresu energetyki jądrowej - zakładane początkowo koszty i terminy zostaną znacząco przekroczone?

Niekiedy przy budowie elektrowni jądrowej dochodzi do opóźnień z różnych przyczyn, np. organizacyjnych. Takie sytuacje mają miejsce zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia z budową bloku nowego typu (first-of-a kind). Budowa elektrowni jądrowej Olkiluoto 3, w Finlandii, z pierwszym blokiem z reaktorem typu EPR stanowi właśnie taki przykład z uwagi na pionierski charakter tej budowy – dodatkowo prowadzonej po raz pierwszy po wznowieniu projektów budowy elektrowni jądrowych w krajach Unii Europejskiej po kilkunastu latach przerwy.

Tego rodzaju obawy w przypadku Polski są nieuzasadnione, gdyż Polska będzie niewątpliwie korzystała ze sprawdzonej technologii, korzystając ze współpracy z firmami, które prowadzą inwestycje o podobnym charakterze i przeanalizowały błędy, które np. mogły wystąpić przy inwestycjach first-of-a kind.

Ponadto, w chwili obecnej Departament Energetyki Atomowej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) kończy obszerną analizę najlepszych praktyk w zakresie przygotowań do budowy i realizacji budowy elektrowni jądrowych w wybranych krajach europejskich, co pozwoli na wdrożenie najlepszych rozwiązań w Polsce i jednocześnie uniknięcie błędów, które miały miejsce w innych krajach.

PGE szacuje koszt budowy 1 tys. MW na ok. 3 mld euro. Wg. OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) obecnie koszt 1 tys. MW waha się w granicach 2,8-3,2 mld euro. Wydaje się, że w Polsce byłaby to raczej wyższa kwota, ponieważ budowa elektrowni oraz zaplecza byłaby zaczynana od zera. Zgadza się Pan z tą opinią?

3 mld euro za 1 tys. MW to średni szacowany koszt dla serii elektrowni jądrowych, które PGE planuje zbudować. Koszt pierwszego reaktora w pierwszej elektrowni będzie zapewne wyższy, gdyż będzie uwzględniał koszty poniesione przez PGE na przygotowanie niezbędnej infrastruktury dla energetyki jądrowej.

Budowa elektrowni jądrowej przez PGE będzie finansowana z różnych źródeł, zarówno ze środków własnych jak i źródeł zewnętrznych, w tym między innymi kredytów bankowych. W tego typu przedsięwzięciach jedną z kluczowych pozycji kosztowych są koszty kapitałowe. Warto zaznaczyć, iż nawet przy znacząco opóźnionej realizacji inwestycji w Olkiluoto 3 w Finlandii, finansowanej w dużym stopniu z kredytów bankowych szacuje się, że łączny koszt tej inwestycji wyniesie ok. 5,2 mld euro, co przy zakładanej mocy na poziomie 1.600 – 1.650 MWe, daje ok. 3,2 – 3,2 mld euro za 1.000 MW.

Część ekspertów wskazuje, że koszt budowy 1 tys. MW ma kosztować ok. 4,5 mld euro. Czy te wyliczenia są prawdziwe?

Jak sam Pan na to zwrócił uwagę w poprzednim pytaniu – wg. OECD obecnie koszt 1 tys. MW waha się w granicach 2,8-3,2 mld euro, czyli jest znacznie niższy niż podają panowie Władysław Mielczarski i Krzysztof Żmijewski.Warto przy tym zauważyć fakt, że na świecie trwa renesans energetyki jądrowej. Do 436 reaktorów pracujących obecnie na świecie dołączą niebawem 44 kolejne reaktory. Kraje, w których nie była obecna energetyka jądrowa, lub które kiedyś zdecydowały się od niej odejść, obecnie planują budowę nowych elektrowni. Dzieje się tak dlatego, że energetyka jądrowa, mimo początkowych wysokich nakładów inwestycyjnych jest czystą, bezpieczną i tanią formą wytwarzania energii elektrycznej. Elektrownie jądrowe są budowane i planowane obecnie w 40 krajach właśnie ze względu na opłacalność wytwarzania energii elektrycznej. Budową elektrowni jądrowych zajmują się poważne przedsiębiorstwa energetyczne, które nie funkcjonują jako instytucje charytatywne, ale jako podmioty biznesowe mające bardzo dobre wyniki finansowe. Wystarczy spojrzeć na przykład Francji, gdzie 80 proc. energii elektrycznej jest wytwarzane w elektrowniach jądrowych, i gdzie energia elektryczna jest najtańsza w Europie. Dla kontrastu Dania jest krajem gdzie za energię elektryczną trzeba zapłacić najwięcej w Europie, a większość energii w tym kraju pochodzi ze źródeł wiatrowych. Pokazuje to również, że szacowane koszty budowy elektrowni jądrowych muszą być zawsze analizowane na tle analiz kosztów budowy oraz kosztów wytwarzania w innych źródłach wytwórczych, a analizy te powinny być równie wnikliwe i krytyczne jak w przypadku energetyki jądrowej.


Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.