„PGE wybierze jedną z trzech technologii jądrowych“, wnp.pl, Dariusz Ciepiela

W PGE utworzono trzy grupy analizujące technologie reaktorów, które mogą być zastosowane w polskiej elektrowni jądrowej. Badaniom poddano technologie firm Areva, Westinghouse oraz GE Hitachi.- Utworzyliśmy 3 grupy robocze, każda z nich analizuje jedną z dostępnych na świecie technologii jądrowych. Nie chcemy budować elektrowni jądrowej w Polsce przy wykorzystaniu technologii, która jeszcze nigdzie na świecie nie jest stosowana.

Dokonując wyboru chcemy opierać się na tym, co gdzieś jest już co najmniej budowane, a najlepiej aby było także w fazie operacyjnej, abyśmy mogli zobaczyć jak deklaracje dotyczące pracy elektrowni przekładają się na praktykę. W przypadku technologii, gdzie reaktory są budowane, chcemy zobaczyć jak wygląda tempo prac budowlanych, czy przebiegają one zgodnie z harmonogramami - mówi Marcin Ciepliński, prezes spółki PGE Energia Jądrowa.
Trzy grupy analizują reaktor EPR, oferowany przez firmę Areva, reaktor AP 1000 firmy Westinghouse oraz reaktory ABWR oraz ESBWR dostarczane przez GE Hitachi.

Prezes Ciepliński deklaruje, że jeśli pojawi sie jakaś nowa technologia i zaistnieje w sposób racjonalny, to także nią zainteresuje się PGE. PGE wyboru technologii dla elektrowni jądrowej ma dokonać za ok. 3-4 lata.
Jak dodaje Marcin Ciepliński na świecie istnieje kilkanaście różnych technologii jądrowych. Niektóre z nich są stosunkowo starymi technologiami, jednak z uwagi na historyczne uwarunkowania są nadal stosowane. Tak jest np. w przypadku reaktorów WWER 440 budowanych w elektrowni Bohumice na Słowacji czy reaktorów Candu w elektrowni Cernovoda w Rumunii. Z kolei inne technologie, jak np. ACR 1000, są w bardzo wczesnej fazie rozwoju.
PGE Polska Grupa Energetyczna podpisała już kilka memorandów dotyczących współpracy w zakresie energetyki jądrowej z dostawcami reaktorów do elektrowni jądrowych.

W kwietniu br. PGE podpisało memorandum z Westinghouse Electric Company LLC, dostawcą reaktorów AP 1000. AP1000 PWR to pasywne reaktory wodne ciśnieniowe. Są to reaktory trzeciej generacji, gwarantujące, według dostawcy, wysoki poziom bezpieczeństwa. Reaktory tego typu budowane są obecnie m.in. na terenie Stanów Zjednoczonych oraz Chin.

W marcu br. PGE podpisala podobne porozumienie z GE Hitachi Nuclear Energy Americas zakładające zbadanie możliwości zastosowania w Polsce reaktorów ABWR oraz ESBWR.

ABWR (Advanced Boiling Water Reactor - udoskonalony wodny reaktor wrzący) i ESBWR (Economic Simplified Boiling Water Reactor - ekonomiczny uproszczony wodny reaktor wrzący) to dwa reaktory trzeciej generacji oferowane przez GE Hitachi Nuclear Energy. Charakteryzuje je wysoki poziom bezpieczeństwa i dobre parametry ekonomiczne. Reaktory te wchodzą w skład rodziny reaktorów BWR (wodne reaktory wrzące) z nowymi zastosowanymi rozwiązaniami, w tym zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa. Rozwój reaktorów BWR rozpoczął się na początku lat 50. Obecnie BWR zajmują drugie miejsce wśród technologii jądrowych. Do dziś pracują 94 reaktory BWR, głównie w Stanach Zjednoczonych i Japonii, ale też w Europie (w Szwecji, Finlandii, Hiszpanii i Niemczech). Reaktory ABWR GE Hitachi pracują w Japonii, a ich budowa jest planowana w Stanach Zjednoczonych.

W listopadzie 2009 r. PGE podpisała memorandum w sprawie rozpoczęcia współpracy z EdF, której efektem ma być wspólne przeprowadzenie prac studialnych w zakresie wykonalności rozwoju reaktorów jądrowych w technologii EPR w Polsce. Reaktor EPR (European Pressurized Reactor) to reaktor jądrowy trzeciej generacji, konstrukcji francuskiej firmy Areva. Technologia ta jest pochodną modelu reaktorów wodnych ciśnieniowych, obecnie eksploatowanych przez EdF. Według EdF, oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa, zapewniony przez cztery współistniejące systemy zabezpieczeń, efektywniejsze wykorzystanie paliwa i lepszą ochronę środowiska, dzięki znaczącej redukcji ciekłych i gazowych odpadów radioaktywnych oraz mniejszej o 30 proc. wielkości pozostałych odpadów radioaktywnych.
- Podpisane memoranda zapewniają PGE dostęp do wiedzy o najnowszych technologiach, oferowanych przez światowych liderów w energetyce jądrowej, jak również informacji o uwarunkowaniach wdrożenia tych technologii w Polsce. Na podstawie analiz, prowadzonych w ramach współpracy z każdym z partnerów, dokonamy wyboru technologii, która będzie wykorzystana w polskich elektrowniach jądrowych - mówi Tomasz Zadroga, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna.

PGE Polska Grupa Energetyczna planuje budowę dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3000 MW każda. Zgodnie ze wstępnym harmonogramem pierwszy blok zostanie oddany do użytku do końca 2020 roku, a następne - co dwa lub trzy lata.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.