„Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce ruszy w 2022 r.”, Marcin Kłódkiewicz, elektrownia-jadrowa.pl

Pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej Hanna Trojanowska poinformowała o przyjętej przez resort gospodarki aktualizacji harmonogramu do projektu programu rozwoju polskiej energetyki jądrowej. W skutek tego pierwszy blok elektrowni jądrowej w Polsce zostanie uruchomiony w 2022 roku. Wcześniej rząd przyjął, że będzie to rok 2020. W najbliższy poniedziałek 16 sierpnia projekt programu polskiej energetyki jądrowej wraz z zaktualizowanym harmonogramem będzie wysłany do konsultacji międzyresortowych i społecznych, a do końca bieżącego roku ma zostać przyjęty przez rząd.

 Budowę dwóch pierwszych elektrowni jądrowych o mocy około 3000 MW każda zamierza przeprowadzić Polska Grupa Energetyczna. Spółka oznajmiła, że za wybudowanie i eksploatacje pierwszych elektrowni jądrowych w Polsce chce otrzymać 51% udziałów w konsorcjum.

Jak poinformowała Hanna Trojanowska, PGE prowadziła intensywne prace przygotowawcze w zakresie procesów inwestycyjnych w energetykę jądrową, czego skutkiem było zweryfikowanie harmonogramu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jednocześnie zastrzegła, że nowa data – 2022 r. i nowy harmonogram wyznaczają równie surowe ramy czasowe dla rządu. Zaznaczyła także, że chcąc dotrzymać nowego terminu, należy rozwiązać wszelkie "krytyczne kwestie dla inwestycji", m.in.: przyjęcie odpowiednich przepisów oraz "gotowość dozoru jądrowego" do wydawania zezwoleń dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Projekt programu rozwoju polskiej energetyki jądrowej, umożliwiającego budowę pierwszych w Polsce elektrowni jądrowych na ponad 100 stronach opisuje 11 obszarów działań, m.in.: ogólne wymagania wyboru technologii jądrowej spełniające najwyższe standardy UE i USA, bezpieczeństwo i finansowanie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, wytyczne, co do sposobu postępowania z wypalonym paliwem jądrowym oraz likwidacji elektrowni jądrowej w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Wyjaśniła, że swój udział w tworzeniu projektu programu jądrowego mieli: PGE – inwestor, PAA i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Jak podkreśliła, współpraca nad projektem pozwoliła określić najważniejsze obszary problemowe oraz zakres obowiązków i zadań każdej ze stron. Dodała również, że wstępne przygotowania do realizacji projektu wymuszają współdziałanie na wielu płaszczyznach, jak np.: kształcenie kadr i działania informacyjno-edukacyjne.

Hanna Trojanowska podkreśliła również, że zgodnie z regulacjami prawa atomowego zapewnienie systemu nadzoru i bezpieczeństwa od projektowania po eksploatację elektrowni będzie po stronie krajowego dozoru jądrowego. Obecnie za dozór jądrowy odpowiada Państwowa Agencja Atomistyki (PAA), która w 2014 roku ma zostać przekształcona w Komisję Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej. W tym celu PAA planuje do 2014 roku zatrudnić dodatkowo 39 wykwalifikowanych inspektorów jądrowych.

Wiceminister zapowiedziała również, że w 2012 roku powstanie nowa agencja do spraw energii jądrowej, która będzie odpowiedzialna za przejęcie obowiązków pełnomocnika rządu i departamentu energii jądrowej w Ministerstwie Gospodarki. Nowo komórka administracyjna będzie również koordynowała realizację strategii państwa w zakresie energetyki jądrowej. Będzie podlegała ministrowi gospodarki i docelowo do 2020 r. ma zatrudniać nawet 80 osób.
Dodała, że trwają także prace nad budową i rozwojem nowoczesnego zaplecza naukowo-badawczego dla energetyki jądrowej w Polsce. Pracę będą zintensyfikowane zaraz po wejściu w życie ustawy o instytucjach naukowych. Ustawa ma zostać zatwierdzona w październiku.

Ministerstwo Gospodarki przyjęło również projekty założeń do dwóch ustaw, które mają wejść w życie 1 lipca 2011 roku:

  •  ustawa o energetyce jądrowej,
  •  ustawa o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową.

Wiceminister gospodarki poinformowała, że projekt założeń do ustawy o energetyce jądrowej zawiera opis procesu przygotowań do budowy i budowy obiektów energetyki jądrowej oraz spis wszelkich restrykcji, jakie stawiane są PGE, PAA i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Ustawa określa również kwestie związane z działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi na temat energetyki jądrowej oraz stanowisko społeczeństwa przy podejmowaniu decyzji związanych z budową obiektów.

Do końca roku rząd otrzyma Krajowy Plan Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem. Będzie on zawierał harmonogram działań, koszty oraz rozwiązania dotyczące sposobu postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Jak podkreśliła Hanna Trojanowska eksperci rekomendują, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie recykling – ponownie użycie wypalonego paliwa w reaktorze. Dodała, że będzie to wymagało transportu i przetworzenia w specjalnych zakładach działających w Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii i Rosji.

 

 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.