„Polska przystępuje do Agencji Energii Jądrowej OECD”, Ireneusz Chojnacki, wnp.pl

Polska została przyjęta do Agencji Energii Jądrowej (Nuclear Energy Agency - NEA) przy OECD. Współpraca z agencją pomoże Polsce zrealizować program rozwoju energetyki jądrowej.

W czwartek rada ambasadorów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zaakceptowała oficjalnie wniosek Polski o członkostwo w NEA. Poinformowali o tym na wspólnym briefingu w Paryżu dyrektor Generalny NEA Luis Echavarri oraz wiceminister gospodarki i pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej Hanna Trojanowska. Decyzja ta wieńczy starania Polski o członkowstwo w NEA, które nabrały tempa po decyzji rządu z 2009 roku o przygotowaniu programu polskiej energetyki jądrowej i po nominacji Hanny Trojanowskiej na pełnomocnika rządu ds. polskiej energetyki jądrowej.

Polska zaczęła starać się o członkostwo w NEA wiele lat temu, ale pierwsza aplikacja nie została zaakceptowana z uwagi na brak konsensusu wśród państw członkowskich NEA. Powoływano się przy tym na fakt, iż Specjalna Grupa Doradcza OECD Wysokiego Szczebla ds. Przyszłości NEA w połowie lat 90. zaakceptowała stanowisko Komitetu Sterującego NEA o ostrożnym podejściu do kolejnych wniosków o członkostwo NEA. Zgodnie z tym stanowiskiem jedynie państwa zdolne wnieść realną wartość dodaną do prac NEA kwalifikują się do uzyskania członkostwa, a w przypadku Polski wskazywano na brak potencjału jądrowego.

Obecnie NEA inaczej ocenia sytuację. W lipcu 2010 roku w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie miała miejsce misja przedakcesyjna NEA, w ramach której eksperci NEA odbyli rozmowy z przedstawicielami m.in. MG, MSZ, Państwowej Agencji Atomistyki i PGE. W konkluzjach raportu z tej misji stwierdzono, iż członkostwo Polski w NEA będzie obopólnie korzystne, gdyż z jednej strony umożliwi Polsce m.in. korzystanie z doświadczeń państw wysokorozwiniętych od dawna posiadających energetykę jądrową, z drugiej zaś strony Sekretariat NEA i jej państwa członkowskie będą mogły korzystać z polskich doświadczeń w sytuacji, gdy kilku innych członków NEA rozpoczyna program energetyki jądrowej na nowo po długiej przerwie.

Agencja Energii Jądrowej (NEA) została utworzona 20 grudnia 1957 r. jako Europejska Agencja Energii Jądrowej przez 17 państw europejskich należących ówcześnie do OEEC (poprzedniczki OECD) oraz USA jako państwo stowarzyszone. Polska będzie 29. członkiem NEA. Spośród państw członkowskich OECD do NEA nie należy jedynie Nowa Zelandia oraz państwa, które przystąpiły do OECD w 2010 r. tj. Chile, Słowenia, Izrael. Siedziba NEA mieści się w podparyskiej miejscowości Issy-les-Moulineaux.. Agencja zatrudnia około 70 osób, a jej budżet wynosi około 13 mln euro.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.