„Projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej po konsultacjach”, Ministerstwo Gospodarki

Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki przyjęło 10 listopada 2010 r. projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, uwzględniający zmiany zgłoszone w trakcie konsultacji międzyresortowych i społecznych. Dokument określa zakres oraz terminy realizacji działań administracji rządowej i inwestora do 2030 r., koniecznych do wprowadzenia w Polsce energetyki jądrowej.

 

 

 

 

 

Zaplanowane w Programie działania zostały podzielone na pięć etapów:

etap I -     do 30.06.2011:

  • opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu polskiej energetyki jądrowej,

    • uchwalenie i wejście w życie przepisów prawnych niezbędnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej,

etap II -   1.07.2011 - 31.12.2013:

  • ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na budowę pierwszej elektrowni jądrowej,

etap III -  1.01.2014 - 31.12.2015:

  • wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień,

etap IV -  1.01.2016 - 31.12.2020:

  • pozwolenie na budowę i budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych,

etap V -    1.01.2021 - 31.12.2030:

  • budowa kolejnych bloków elektrowni jądrowych.Zasadnicza zmiana dotyczy etapu IV – termin jego realizacji, czyli zakończenie budowy pierwszego bloku, przesunięto z 2022 na 2020 r. Do Programu wprowadzono także zaproponowany przez inwestora harmonogram budowy pierwszej elektrowni jądrowej (załącznik nr 1). Przewiduje on, że w 2020 r. nastąpi rozruch i próbna eksploatacja pierwszego bloku jądrowego w Polsce, po czym zostanie wydane zezwolenie na jego stałą eksploatację.

W myśl zgłaszanych uwag, w zakresie działań administracji rządowej wyodrębniono kwestie dozoru jądrowego. W docelowym modelu polskiej energetyki jądrowej obowiązki te będzie wypełniać niezależna Komisja Dozoru Jądrowego (KDJ). Jej głównym zadaniem będzie zapewnienie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, ochroną fizyczną obiektów jądrowych oraz zapobieganie niepowołanemu rozprzestrzenianiu materiałów jądrowych.

W trakcie konsultacji uszczegółowiono również szacunki kosztów realizacji Programu. Z nowych wyliczeń wynika, że w latach 2010-2020 powinno na ten cel być przeznaczone 859,7 mln zł. Zapisy Programu zostały ponadto dostosowane do wymogów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, ze zm.).

Program Polskiej Energetyki Jądrowej zostanie w II poł. listopada br. skierowany pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów, a następnie Rady Ministrów.

***

Wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej to rozwiązanie, które ma zapewnić dostawy energii elektrycznej po racjonalnych kosztach przy uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska oraz respektowanie zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Działania przygotowawcze związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce są realizowane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym RP oraz z pełnym poszanowaniem przepisów prawa międzynarodowego i regulacji UE, a także zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Harmonogram działań stanowi rozwinięcie zapisów Polityki energetycznej Polski do 2030 roku,Planu strategicznego Ministerstwa Gospodarki oraz Ramowego Harmonogramu Działań dla Energetyki Jądrowej.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.