Sąd odmawia ekologom prawa wpływania na decyzje dotyczące elektrowni jądrowej Temelin

Czeska Agencja Informacyjna doniosła, że Czeski Sąd Konstytucyjny (US) odsunął ekologów od podejmowania decyzji w sprawie elektrowni jądrowej Temelin w południowej Bohemii.

Czescy ekolodzy i aktywiści już od dawna szukali sposobu wpływania na proces decyzyjny w sprawie elektrowni jądrowej Temelin. Mimo, że ani odpowiednie władze ani sądy nie uprawniły ekologów do  wprowadzania w życie  ich sugestii, stowarzyszenie obywatelskie „W strefie awarii elektrowni jądrowej Temelin” (In the Accident Zone of the Nuclear Power Plant Temelin) złożyło  w Sądzie Konstytucyjnym pozew, dotyczący regulacji działania drugiego bloku elektrowni, który został on odrzucony przez sąd.

Sąd Konstytucyjny już w zeszłym roku odrzucił skargę ekologów dotyczącą działania pierwszego bloku elektrowni, ponieważ prawo atomowe zabrania stowarzyszeniom obywatelskim uczestniczenia w regulacjach działalności elektrowni jądrowych. Operator elektrowni, koncern CEZ, w którym rząd ma dwie trzecie udziałów, zwrócił się do Czeskiego Urzędu Bezpieczeństwa Jądrowego (SUJB), który jest jedyną stroną dopuszczoną do procesu decyzyjnego, z prośbą o koncesję. SUJB już w październiku 2004 wydał pozwolenie na działalność drugiego bloku elektrowni Temelin.

Ekolodzy uważają, że rozbudowa oraz działanie elektrowni jądrowej jest związane z ochroną środowiska, bezpieczeństwem obywateli oraz ich dóbr, dlatego też powinni mieć prawo wygłaszania swojej opinii na ten temat. Uważają, że elektrownia jądrowa Temelin nie jest wystarczająco bezpieczna, co mają potwierdzić międzynarodowi eksperci.

Jednak SUJB i CEZ konstatują, że ścisłe prawo atomowe jasno określa uczestnictwo w procesie regulacyjnym.

 

Dorota Wanacka


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.