„Społeczny raport nt. energetyki jądrowej“, PS, wnp.pl

Niezmiennie wspieramy ideę budowy w Polsce jak największej liczby reaktorów jądrowych, których funkcjonowanie stanowi podstawę bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju - mówi dr Tomasz Teluk, prezes Instytutu Globalizacji.

Według niego, budowa własnych reaktorów będzie opłacalna dla polskiej gospodarki, również w kontekście unijnej polityki klimatycznej. 

Instytut ten rozpoczął kolejny etap projektu edukacyjno-badawczego pt. „Atom dla Polski”. Zakłada on badania na temat warunków uruchomienia w Polsce elektrowni jądrowej. Poza prezentacją raportu, IG zorganizuje debatę z udziałem ekspertów, podczas cyklicznych Śniadań Instytutu Globalizacji. Planuje on także przeprowadzenie badań opinii publicznej na temat postaw i oczekiwań Polaków wobec energetyki jądrowej.

W opinii Instytutu Globalizacji, decyzje o budowie elektrowni atomowych muszą uwzględniać przede wszystkim czynniki technologiczne i ekonomiczne.

- Dobry partner zagraniczny do budowy elektrowni atomowych w Polsce powinien nie tylko dostarczyć technologię bezpieczną i opłacalną, ale także zagwarantować szybki proces wdrożenia technologii oraz wykorzystanie zasobów lokalnych, przede wszystkim partnerów biznesowych i siły roboczej - wyjaśnia Tomasz Teluk. - Nie bez znaczenia są też korzyści dla lokalnej gospodarki i dla konsumentów.

Według niego, wybór technologii należy rozważać w perspektywie długoterminowych skutków dla Polski. Natomiast samą budowę elektrowni atomowych w Polsce powinna poprzedzić debata publiczna na ten temat. 

- Jest to sprawa fundamentalna dla kraju, dlatego społeczeństwo powinno znać motywy i okoliczności wszelkich podejmowanych decyzji - podkreśla Teluk. - Decyzje będą wywierały długoterminowe skutki dla wszystkich obywateli, więc powinny być podejmowane w sposób przejrzysty i zrozumiały.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.