„Trojanowska: rozwój energetyki jądrowej pomoże wypełnić zobowiązania klimatyczne Polski”, wnp.pl (AH)

Rozwój energetyki jądrowej pomoże Polsce wypełnić zobowiązania klimatyczne podejmowane przez UE - powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej Hanna Trojanowska podczas obrad Komitetu Sterującego Agencji.- Współpraca z instytucjami międzynarodowymi, w szczególności z Agencją Energii Jądrowej OECD, jest bardzo ważnym elementem wspierającym przygotowanie i wdrożenie programu energetyki jądrowej w Polsce – powiedziała Hanna Trojanowska podczas obrad Komitetu Sterującego Agencji. Posiedzenie odbyło się 21 kwietnia br. w Paryżu.

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego wiceminister Trojanowska przedstawiła założenia polskiego programu wdrażania energetyki jądrowej. – Zgodnie z „Polityką energetyczną Polski do 2030 r.” wprowadzenie energii z atomu będzie metodą dywersyfikacji źródeł wytwarzania i uzupełnienia krajowego bilansu energetycznego – powiedziała. - Rozwój energetyki jądrowej pomoże Polsce także wypełnić zobowiązania klimatyczne podejmowane przez UE – dodała.
Wiceminister Trojanowska omówiła wyzwania stojące przed naszym krajem w związku z tym przedsięwzięciem. Jego sprawna realizacja wymaga opracowania systemu prawnego dla sektora jądrowego oraz przygotowania zaplecza instytucjonalnego. – Planujemy powołać pięcioosobową Komisję Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, która będzie wypełniać zadania instytucji dozoru – powiedziała. Jej organem będzie Urząd Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej, który powstanie z przekształcenia Państwowej Agencji Atomistyki.

Jak podkreśliła wiceminister gospodarki, niezbędne jest również wspieranie procesu kształcenia kadr dla przemysłu jądrowego oraz powołanie narodowego centrum badań jądrowych. Polska musi również przygotować plan zarządzania wypalonym paliwem.

Prezentacja Pełnomocnik Rządu była elementem polskich starań o uzyskanie członkostwa w Agencji Energii Jądrowej przy OECD.Agencja Energii Jądrowej przy OECD (Nuclear Energy Agency – NEA) została utworzona 20 grudnia 1957 r. Obecnie należy do niej 28 państw. NEA promuje współpracę państw członkowskich w zakresie naukowych i technicznych aspektów wykorzystania energii jądrowej, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, ekonomicznych i bezpieczeństwa. Od 2007 r. w pracach komitetów i grup roboczych NEA biorą udział polscy eksperci, jako tzw. uczestnicy ad hoc.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.