„Założenia regulacji atomowych będą w wakacje“, wnp.pl, Ireneusz Chojnacki

Założenia regulacji prawnych, które mają być bazą wprowadzenia zmian legislacyjnych umożliwiających funkcjonowanie energetyki atomowej w Polsce mają być gotowe w wakacje - ocenia Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu do spraw polskiej energetyki jądrowej.Jeśli chodzi o nasze najpilniejsze zadania, na których koncentrujemy się w Ministerstwie Gospodarki to są to kwestie utworzenia otoczenia regulacyjnego oraz formułowania samego programu rozwoju energetyki jądrowej. Przystępując do opracowania założeń regulacyjnych funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce zaczęliśmy od opracowania modelu funkcjonowania tego sektora, który uwzględnia cały cykl budowy, eksploatację i likwidację elektrowni jądrowej włącznie z postępowaniem z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi. Mówiąc o regulacjach mam szczególnie na uwadze zagadnienia rygorystycznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa ludności i pracowników elektrowni , a także otoczenie instytucjonalne, którego zadaniem będzie zapewnienie spójności i trwałości programu energetyki jądrowej - mówiła Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu do spraw energetyki jądrowej podczas seminarium "Energetyka jądrowa - bezpieczeństwo a zasoby ludzkie" zorganizowanego przez Politechnikę Warszawską i Ministerstwo Gospodarki.

Polska nie dysponuje obecnie instytucjami i regulacjami prawnymi, które umożliwiałaby funkcjonowanie energetyki atomowej. To oznacza, że nowe przepisy powinny zostać uchwalone szybko, bo to one będą wyznaczać ramy działania inwestorów. Jednak nawet przygotowanie samych założeń zmian prawnych okazuje się trudne. Można się było spodziewać, że będą gotowe do końca czerwca tego roku, bo to termin, w którym resort gospodarki zamierzał przygotować programu energetyki jądrowej. Wiadomo już jednak, że założenia zmian prawnych będą później.  
 
- Przygotowanie projektów założeń do regulacji jeszcze chwilę potrwa. Na pewno będziemy chcieli je skonsultować przed upublicznieniem z inwestorem. Takim momentem dosyć kluczowym i krytycznym jest to, że chcemy wystąpić z propozycją całości zmian, czyli wszystkich regulacji włącznie z tymi do, których brakuje nam jeszcze pewnych analiz, które będą bardzo istotne jeśli chodzi o formułowanie ostatecznych założeń do regulacji. Robimy co możemy, ale myślę, że założenia do tych regulacji będziemy mieć gotowe w wakacje - ocenia Hanna Trojanowska.

Ramowy harmonogram działań dla energetyki jądrowej przyjęty przez rząd w sierpniu 2009 roku i od początku oceniany jako bardzo ambitny, a niekiedy jako nierealny, przewiduje, że do końca tego roku rząd przyjmie program polskiej energetyki jądrowej, a pierwsza elektrownia jądrowa zostanie zbudowana do końca 2020 roku.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.