„Zarejestrowano spółkę PGE Energia Jądrowa“, wnp.pl, Dariusz Ciepiela

30.12.09

28 grudnia 2009 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana spółka PGE Energia Jądrowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Powołanie tej spółki to kolejny etap w tworzeniu linii biznesowej Energetyka Jądrowa w ramach Grupy Kapitałowej PGE.Na początku 2009 roku polski Rząd powierzył PGE Polska Grupa Energetyczna misję rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. W planach PGE jest budowa dwóch elektrowni jądrowych o mocy około 3 tys. MW każda.

W 2020 roku przewidywane jest uruchomienie pierwszego bloku elektrowni atomowej, a oddanie kolejnych bloków następowałoby co dwa do trzech lat każdy. Przypomnijmy, że 17 listopada 2009 r. PGE podpisała z Electricite de France (EdF) memorandum w sprawie rozpoczęcia współpracy w zakresie energii jądrowej.

Memorandum przewiduje przeprowadzenie prac studialnych w zakresie wykonalności rozwoju reaktorów jądrowych w technologii EPR (Evolutionary Power Reactor konstrukcji firmy Areva) w Polsce oraz wykonalności budowy pierwszego bloku EPR w Polsce do roku 2020. Obie firmy uzgodniły również, że podejmą rozmowy na temat możliwości partnerstwa przemysłowego w zakresie budowy elektrowni jądrowych w technologii EPR w Polsce. Porozumienie nie zapewnia EdF wyłączności na współpracę z PGE w zakresie energii jądrowej. PGE planuje w najbliższym czasie podpisać podobne porozumienia z innymi partnerami.

Porozumienie zostało zawarte w wyniku wstępnych rozmów prowadzonych z potencjalnymi partnerami inwestycji mającymi doświadczenie w zakresie realizacji i eksploatacji elektrowni jądrowych.

Do końca roku 2010 powinno zostać utworzone konsorcjum dla budowy pierwszej elektrowni.
- Rozpatrujemy dwa warianty stworzenia konsorcjum, przy czym w obu PGE będzie miało pakiet większościowy, czyli nie mniej niż 51 proc. udziałów. Model klasyczny to taki, gdzie poza PGE jest tylko jeden partner posiadający 49 proc. udziałów. Możliwy jest też wariant, w którym owe 49 proc. będzie podzielone pomiędzy kilku partnerów - mówi Tomasz Zadroga, prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE). Jak ocenia prezes Zadroga, podział pakietu mniejszościowego na kilku udziałowców będzie dla nich atrakcyjny; przypomina, że w wielu krajach europejskich takie konsorcja działają.
 


Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.