Aleksander Grad wiceprezesem Tauronu.

Rada Nadzorcza spółki Tauron Polska Energia oddelegowała 10 stycznia Aleksandra Grada do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa zarządu energetycznego koncernu.

Przypomnijmy, że Aleksander Grad podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Tauron Polska Energia, jakie odbyło się 7 stycznia br. został powołany w skład Rady Nadzorczej Tauron Polska Energia. Zgodnie z decyzją WZA Grad wszedł do Rady Nadzorczej Taurona 1 lutego br.

Już w chwili wyboru Aleksandra Grada do Rady Nadzorczej Taurona mówiło się, że może trafić do zarządu spółki.

Grad funkcję wiceprezesa Taurona będzie sprawował od 11 lutego 2014 r. do 11 maja 2014 r. Po tym terminie nastąpi zmiana zarządu spółki, ponieważ obecnemu zarządowi kończy się kadencja.

Nie wiadomo czy to oznacza, że Aleksander Grad zostanie nowym prezesem spółki. Z jednej strony sugerowałoby to jego wejście do Rady Nadzorczej i szybkie oddelegowanie do zarządu, z drugiej strony w niedawnej, styczniowej wypowiedzi minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński dobrze ocenił pracę obecnego prezesa Taurona Dariusza Lubery, co bo mogło sugerować, że ma duże szanse na pozostanie na swoim stanowisku w kolejnej kadencji.

Z dużą dozą prawdopodobieństwa można się spodziewać, że Aleksander Grad będzie w zarządzie Taurona kolejnej kadencji.

Przypomnijmy, że wraz z wejściem w skład rady nadzorczej Tauronu Aleksander Grad zrezygnował pod koniec stycznia z pełnionej od 12 lipca 2012 r. funkcji prezesa spółki PGE EJ 1, wchodzącej w skład grupy kapitałowej PGE, która ma być odpowiedzialna za przygotowanie i budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.
Poza oddelegowanym do zarządu spółki Aleksandrem Gradem, w skład RadyNadzorczej Tauron wchodzą także: Antoni Tajduś (przewodniczący Rady Nadzorczej), Leszek Koziorowski (sekretarz Rady Nadzorczej) oraz członkowie: Jacek Kuciński, Marcin Majeranowski, Jacek Szyke, Marek Ściążko, Agnieszka Trzaskalska oraz Agnieszka Woś.

Aleksander Grad w latach 2007 - 2011 był Ministrem Skarbu Państwa.

Był posłem na Sejm IV, V, VI i VII kadencji, gdzie pełnił m.in. funkcje wiceprzewodniczącego Komisji ds. Unii Europejskiej, wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa. Był Rzecznikiem Platformy Obywatelskiej ds. rolnictwa i rozwoju wsi. Mandat poselski złożył w czerwcu 2012 roku.

Od 1999 do 2000 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, gdzie odpowiadał m.in. za budżet, finanse i inwestycje. Równocześnie Konsultant Banku Światowego, przewodniczący Komitetu Sterującego Programu PHARE Inred Tourin III ukierunkowanego na rozwój turystyki.

Twórca Akcjonariatu Obywatelskiego - kompleksowego programu zbliżania ludzi i rynku. Współtwórca Małopolskiego Program Rozwoju Wsi i Rolnictwa.

Swoją ścieżkę zawodową rozpoczynał jako prywatny przedsiębiorca. Po 10 latach prowadzenia działalności zarządzał 200 osobowym zespołem. Sprawował funkcję radnego i zastępcy wójta Gminy Pleśna. W latach 1997 - 1998 roku był Wojewodą tarnowskim. Był przewodniczącym Małopolskiej Rady Regionalnej.

Aleksander Grad jest żonaty, ma czworo dzieci.

W skład Rady Nadzorczej Tauron wchodzą ponadto: Antoni Tajduś (przewodniczący Rady Nadzorczej), Rafał Wardziński (wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), Leszek Koziorowski (sekretarz Rady Nadzorczej) oraz członkowie: Jacek Kuciński, Marcin Majeranowski, Jacek Szyke, Marek Ściążko i Agnieszka Trzaskalska.

Źródło: WNP.PL
Autor: Dariusz Ciepiela


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.