AREVA oraz Polimex-Mostostal S.A. podpisały porozumienie o współpracy (MoU) w ramach budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej

 

Dnia 21.04.2011 w Warszawie nastąpiło  podpisanie porozumienia o współpracy (MoU) między francuskim koncernem energetycznym AREVA oraz polską firmą Polimex - Mostostal o profilu inżynieryjno - budowlanym. Współpraca w ramach podpisanego dokumentu dotyczy budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej oraz rozwoju łańcucha dostaw „supply chain” w tym zakresie. Porozumienie zostało podpisane przez wice-prezesa firmy AREVA - Luca Oursela oraz prezesa zarządu firmy Polimex - Mostostal S.A – Konrada Jaskółę.

Podpisane przez obie strony porozumienie jest wynikiem podjętych przez Rząd RP działań na rzecz rozwoju sektora energetyki jądrowej w Polsce – opracowania Programu Energetyki Jądrowej, który zakłada budowę na terenie Polski dwóch siłowni jądrowych, każda o mocy 3000 MW.

AREVA, jako dostawca technologii jądrowej EPR, ubiega się o kontrakt w ramach budowy siłowni. Szczegółowy zakres współpracy między firmami będzie wynikał z kolejnych etapów kwalifikacji i rozwoju Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.

Budowa elektrowni jądrowej to jedna z największych inwestycji w historii Polski. Koszt każdego z bloków oszacowany jest na poziomie kilku miliardów Euro. Firma AREVA, budująca w chwili obecnej cztery reaktory typu EPR na świecie już dzisiaj współpracuje z polskimi firmami. Polacy stanowią największą grupę narodowościową przy budowie EPR w Olkilouto w Finlandii. Od dłuższego czasu prace budowlane wspierają również pracownicy firmy Polimex-Mostostal.

Polimex-Mostostal  i AREVA to wiodące firmy specjalizujące się w swoich dziedzinach. Dzisiejsza umowa otwiera możliwości współpracy  dla rozwoju sektora energetyki jądrowej w Polsce – powiedział  w trakcie spotkania Konrad Jaskóła, prezes zarządu firmy Polimex-Mostostal.

Adam Rozwadowski, dyrektor firmy AREVA w Polsce, podsumował podpisanie dokumentu MOU następującymi słowami: AREVA posiada w Polsce sprawnie działający łańcuch dostawców, doświadczonych na naszych europejskich budowach. Polimex-Mostostal jest naszym bardzo ważnym partnerem.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.