AREVA oraz Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy (MoU) w ramach budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej

Dnia 06.07.2011 w Warszawie nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy (MoU) między europejskim liderem energii nuklearnej AREVA oraz Politechniką Warszawską. Współpraca w ramach podpisanego dokumentu dotyczy działania na rzecz badań, edukacji, a także szkoleń polskich specjalistów z sektora energetyki jądrowej. Porozumienie zostało podpisane przez wice-prezesa firmy AREVA – Armanda Laferrere oraz prorektora ds. nauki, Prof. Dr hab. inż. – Tadeusza Kulika.

Podpisane przez obie strony porozumienie wpisuje się w ramy prowadzonych przez polską administrację rządową działań na rzecz rozwoju sektora energetyki jądrowej w Polsce – opracowania Programu Energetyki Jądrowej. 

Celem współpracy jest rozszerzenie działań na rzecz edukacji oraz badań naukowych w dziedzinie energetyki jądrowej w Polsce. Jednym z priorytetów jest zwiększenie liczby studentów na kierunkach związanych z energetyką jądrową oraz poszerzenie oferty edukacyjnej, w celu spełnienia wszelkich wymogów wynikających z Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.

Kolejnym elementem współpracy są działania na rzecz podwyższenia poziomu szkoleń oraz  kwalifikacji polskich pracowników sektora energetyki jądrowej w kluczowych aspektach jądrowych dotyczących: projektowania, budowy, bezpieczeństwa, eksploatacji, renowacji, gospodarki i składowania odpadów promieniotwórczych czy likwidacji elektrowni, w trakcie realizacji których AREVA będzie mogła podzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem oraz ekspercką wiedzą w tym zakresie.

Adam Rozwadowski, dyrektor firmy AREVA w Polsce, podsumował podpisanie dokumentu MOU następującymi słowami: AREVA już od dłuższego już czasu współpracuje z ośrodkami naukowymi i wyższymi uczelniami w Polsce, w tym oczywiście z Politechniką Warszawską, która odgrywa tu rolę wiodącą. Dzisiejsza umowa jest więc jednocześnie potwierdzeniem tego, co już zrobiliśmy razem, i podkreśleniem naszej wspólnej woli, żeby tę współpracę kontynuować i rozwijać.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.