AREVA PODPISUJE KOLEJNE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z POLSKIMI INSTYTUCJAMI

12 marca 2015 r. francuska firma AREVA podpisała porozumienia o współpracy z krakowską Akademią Górniczno-Hutniczą oraz z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Umowa z AGH przewiduje realizację działań na rzecz rozwoju współpracy  w zakresie edukacji i badań w dziedzinie energetyki jądrowej w Polsce,  kształcenia studentów cyklu dyplomowego i podyplomowego na potrzeby
kadrowe polskiego programu jądrowego oraz krzewienia wiedzy z zakresu technologii stosowanych w elektrowniach jądrowych. Umowa dotyczy także podnoszenia kwalifikacji polskich pracowników sektora energetyki jądrowej w dziedzinie projektowania, budowy, bezpieczeństwa, eksploatacji, gospodarki i składowania odpadów promieniotwórczych oraz likwidacji elektrowni.

Umowa z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną zakłada współpracę w zakresie włączenia firm zrzeszonych w ramach Strefy w tworzenie łańcucha dostawców dla przyszłej elektrowni jądrowej, prowadzenia działań edukacyjnych i komunikacyjnych na rzecz promowania i akceptacji społecznej energetyki jądrowej oraz poszerzania wiedzy o wpływie energetyki jądrowej na środowisko.

Sygnatariuszami umów byli: Eric Chassard, członek Komitetu Wykonawczego AREVY, Tomasz Szmuc, prorektor Akademii Górniczno-Hutniczej oraz Teresa Kamińska, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Umowy zostały podpisane w obecności Manuela Vallsa, premiera Republiki Francuskiej i Janusza Piechocińskiego, wicepremiera i ministra gospodarki, przy okazji wizyty premiera Francji w Polsce.

Podpisanie umów z kolejnymi partnerami wpisuje się w politykę AREVY zakładającą wsparcie polskiego programu rozwoju energii jądrowej poprzez tworzenie silnego zaplecza naukowego, współpracę z lokalnym przemysłem, a także dzielenie się wieloletnim doświadczeniem w zakresie działań na rzecz akceptacji społecznej energetyki jądrowej.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.