AREVA PODPISUJE UMOWĘ NA USŁUGI LOGISTYCZNE DLA ATOMU Z CHIŃSKĄ CNNC GROUP

Podczas wizyty premiera Francji Manuela Vallsa w Chinach, AREVA podpisała z lokalną grupą CNNC porozumienie o współpracy, zapowiadające powołanie do życia spółki celowej z branży logistyki i usług transportowych dla sektora nuklearnego.

Umowa opiewa na dostarczenie przez grupę AREVA narzędzi i know-how z zakresu wdrażania systemów logistycznych, związanych z transportem zużytego paliwa jądrowego. Kontrakt pozwoli ugruntować pozycję francuskiego koncernu na notującym dynamiczny wzrost rynku energetyki atomowej w Chinach.

Najważniejszym celem nawiązanego porozumienia jest powołanie spółki celowej – przyszłego dostawcy CNNC na drogowe, kolejowe i morskie usługi przewozu zużytego paliwa nuklearnego.

Umowa została zawarta w następstwie partnerstwa strategiczego, nawiązanego pomiędzy AREVA I CNNC w marcu 2014 roku, w zakresie cywilnej współpracy nuklearnej, począwszy od cyklu paliwowego po reaktory i gamę związanych z  tym usług.

W trakcie pobytu w Chinach, Philippe Varin, Prezes koncernu AREVA odwiedził  teren budowy elektrowni jądrowej Taishan, wykorzystującej technologię reaktora EPR. Varinowi  towarzyszył  Jean-Bernard Lévy- prezes spółki EDF, która wraz z AREVĄ prowadzi budowę elektrowni w Taishan, będącą sztandarowym projektem chińskiego programu jądrowego.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.