AREVA: Spotkanie Marthy Heitzmann, wice-prezes firmy AREVA ds. badań naukowych z władzami Politechniki Warszawskiej

Martha Heitzmann, wice-prezes firmy AREVA do spraw badań naukowych, przyjechała 25.11.2011do Warszawy, by wziąć udział w uroczystej ceremonii zamknięcia obchodów roku Marii Skłodowskiej Curie. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Pani Heitzmann spotkała się także z władzami Politechniki Warszawskiej celem omówienia możliwości dalszej współpracy w zakresie edukacji i szkoleń. 

Piątkowa wizyta Marthy Heitzmann jest następstwem podpisanego w lipcu b.r. porozumienia o współpracy (MoU) z Politechniką Warszawską. Porozumienie to sformalizowało współpracę de facto rozpoczętą już w 2009 roku. Spotkanie umożliwiło uściślenie zakresu działań technicznych w ramach oferty grupy AREVA, a także zdefiniowanie konkretnych działań, które zostaną podjęte w najbliższych latach. 

“Firma AREVA, jako światowy lider w rozwijaniu technologii niskoemisyjnych, jest gotowa dzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem z polskim środowiskiem naukowym, w celu stworzenia solidnego i niezależnego sektora energii jądrowej w Polsce.” – powiedziała Martha Heitzmann.

Firma AREVA, posiadająca własne laboratoria naukowo-badawcze, jest gotowa wesprzeć polskich naukowców w dziedzinie energii jądrowej, zarówno dla produkcji prądu, jak i zastosowaniach jądrowych w medycynie. Grupa AREVA jest zaangażowana w rozwój programów szkoleniowych, aby podtrzymywać wysoki poziom wiedzy, kwalifikacji oraz kompetencji. Od kilku lat Uniwersytet AREVA wraz z departamentem naukowo-badawczym współpracuje  z czołowymi uczelniami na świecie, finansując rozwój kompetencji oraz wiedzy specjalistycznej poprzez programy takie, jak Gap-Expert, “Nuclear Learning Tour” oraz program stypendialny AREVA. Firma równie mocno angażuje się w europejski i międzynarodowy program szkoleń ENELA (European Nuclear Energy Leadership Academy), którego misją jest szkolenie ekspertów w dziedzinie energii jądrowej, by móc zapewnić stały rozwój innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki. 

Będące w mocy porozumienie o współpracy (MoU) z Politechniką Warszawską, podpisane w lipcu b.r. jest potwierdzeniem tradycji współpracy z polskim środowiskiem naukowym, w szczególności w dziedzinie badań i edukacji nuklearnej. Grupa AREVA aktywnie uczestniczy we francusko-polskim programie szkoleń "Train the Trainers/Poland" (Szkolenie dla specjalistów) realizowanych w ramach umowy podpisanej między Departamentem Energii Jądrowej w polskim Ministerstwie Gospodarki a AFNI (Agence France Nucléaire International).

Od początku współpracy, czyli od 2009 roku, AREVA zorganizowała kilka wyjazdów szkoleniowych dla kadry oraz studentów Politechniki Warszawskiej. Wzięli oni udział w kursach szkoleniowych na Uniwersytecie AREVY, zwiedzili techniczne zaplecze placówki oraz wymienili się doświadczeniami. AREVA wspiera również dwóch polskich doktorantów oraz oferuje pomoc uczelni w organizacji Międzynarodowych Konferencji Nuklearnych, które miały miejsce w Polsce w 2010 i 2011 roku.

 

fot. wikipedia.org (http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Polytechnic_top_(Warsaw).jpg&filetimestamp=20100227094223)


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.