Areva z umową na świadczenie usług inżynierskich przy likwidacji elektrowni atomowych w Wielkiej Brytanii

Francuski koncern energetyczny AREVA podpisał ramowy kontrakt z brytyjską agencją rządową Nuclear Decommissioning Authority (NDA) na świadczenie usług inżynierskich przy likwidacji elektrowni atomowych. Umowa dotyczy likwidacji dwunastu siłowni, realizowanych na terenie Wielkiej Brytanii przez firmę Magnox Lts oraz elektrowni w Dounreay w północnej Szkocji i magazynu niskoaktywnych odpadów promieniotwórczych w zachodniej Kumbrii.

Pierwszy z zapisów kontraktu odnosi się do zlecenia na usługi inżynieryjno-projektowe przy likwidacji elektrowni, realizowane wspólnie przez AREVĘ i jej brytyjskiego partnera Atkins. Drugi zostanie wykonany przez lokalną filię koncernu – AREVA RMC i zakłada zagospodarowanie odpadami pozostałymi likwidacji obiektów jądrowych.
Sukces AREVY świadczy o zaufaniu NDA w kompetencje firmy z zakresu projektów inżynieryjnych oraz zarządzania odpadami jądrowymi. Kontrakt zostanie zrealizowany przez zespoły inżynierów, czerpiące z międzynarodowych doŚwiadczeń koncernu, jak i wiedzy przekazywanej przez lokalnych fachowców.

Umowa jest potwierdzeniem zaangażowania AREVY w kolejne projekty likwidacji elektrowni jądrowych, także poza Sellafield, gdzie już jesteśmy obecni. Koncern AREVA, jako historyczny partner brytyjskiego przemysłu nuklearnego rozszerza tym samym świadczenie usług na terenie tego kraju” – mówi Guillaume Dureau, Senior Executive Vice President w AREVA Back End Business Group.
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.