Atomowe konsultacje transgraniczne na finiszu.

Zakończyły się konsultacje transgraniczne projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z Austrią i Niemcami. Państwa te mają przedstawić swoje ostateczne stanowiska w styczniu 2013 roku. Tym samym do sfinalizowania konsultacji transgranicznych pozostaje jeszcze tylko zakończenie rozmów z Danią.

Wszystko wskazuje na to, że chociaż konsultacje oddziaływania projektu PPEJ na środowisko zajęły wiele miesięcy to są już blisko końca. Jeszcze w 2011 roku zakończyły się konsultacje w Polsce, a teraz na finiszu są konsultacje transgraniczne rozpoczęte w lipcu 2011 roku. Do udziału w tych konsultacjach zaproszono 10 państw: Litwę, Łotwę, Estonię, Szwecję, Danię, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację i Finlandię. Litwa, Łotwa i Estonia zrezygnowały z udziału w konsultacjach.

Pomimo przesłania pisemnych wyjaśnień Słowacja, Austria, Niemcy i Dania poprosiły o konsultacje transgraniczne w formie spotkania ekspertów na poziomie międzyrządowym. W dniu 23 lipca 2012 roku odbyło się spotkanie dwustronne ze Słowacją, które zakończyło się podpisaniem protokołu, co kończy proces konsultacji transgranicznych z tym krajem. 

W dniu 22 listopada 2012 roku odbyły się konsultacje z Austrią, a zupełnie niedawno, bo w dniu 27 listopada 2012 roku z Niemcami. W ich trakcie omówiono kwestie dotyczące m.in. gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem, bezpieczeństwa jądrowego polskich elektrowni jądrowych, ekonomicznego uzasadnienia rozwoju energetyki jądrowej, lokalizacji polskich elektrowni jądrowych i planów rozwoju OZE. 

Według uzyskanych informacji rozmowy z Austrią i Niemcami zakończyły się pozytywnie i ustalono, że do końca stycznia 2013 roku Austria i przekażą Polsce swoje oficjalne, ostateczne stanowiska w sprawie konsultacji , co formalnie zakończy proces konsultacji. 

Natomiast na 4 grudnia 2012 roku planowane jest ostatnie spotkanie w ramach konsultacji dwustronnych z Danią. W jego trakcie planowane jest omówienie kwestii dotyczących m.in.: gospodarki odpadami promieniotwórczymi, przygotowania kadr dla energetyki jądrowej i nadzoru nad budową i funkcjonowaniem polskich elektrowni jądrowych. 

Zakończenie konsultacji dotyczących oddziaływania PPEJ jest istotne dla prac rządowych nad PPEJ. Rada Ministrów dotychczas nie zaakceptowała PPEJ, ponieważ zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wymaga on uzupełnienia o wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania PPEJ na środowisko. Dopiero po uzupełnieniu o ten dokument, zaktualizowany projekt PPEJ będzie przedstawiony Radzie Ministrów do akceptacji, a z kolei wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania projektu PPEJ na środowisko będzie można sformułować po zakończeniu konsultacji oddziaływania projektu na środowisko.

Autor: Dariusz Ciepiela

Źródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.