Atomowe odwierty na Pomorzu

Spółka PGE EJ 1 przygotowuje się do dokonania odwiertów w gminie Choczewo w woj. pomorskim, gdzie jest jedna z dwóch potencjalnych lokalizacji elektrowni jądrowej. Część lokalnej społeczności obawia się, że odwierty mogą zniszczyć obszar cenny przyrodniczo dlatego domagają się odwołania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

- Zaplanowane przez potencjalnego inwestora (PGE EJ) prace przygotowawcze pod budowę elektrowni jądrowej obejmują m. in. wykonanie 32 odwiertów geologicznych w ramach przygotowania lokalizacji elektrowni jądrowej w Lubiatowie (gm. Choczewo). Mieszkańcy podkreślają, że nie wykonano wymaganej prawnie odpowiedniej oceny oddziaływania na środowisko odwiertów, które mogą zniszczyć obszar cenny przyrodniczo. Zaplanowane odwierty mogą zdewastować obszar wydmy i jej cenne siedliska. Plany dotyczące odwiertów zostały zaskarżone przez mieszkańców ze Stowarzyszenia Lubiatowska Wydma w ramach procedury administracyjnej - napisano w oświadczeniu stowarzyszenia Wydma Lubiatowska powołanego przez mieszkańców z gminy Choczewo.

Mieszkańcy udokumentowali także miejsca, które wyglądają - ich zdaniem - jak pozostałości po odwiertach geologicznych. Szacują, że odwierty zostały dokonane przed lipcem 2014 (na co wskazują zdjęcia satelitarne Google Earth, ostatnio uaktualnione w lipcu 2014 na których widać pozostałości po odwiertach). Mieszkańcy są zaniepokojeni, ponieważ obawiają się, że podobne odwierty, które mają być wykonane na zlecenie PGE EJ 1, zniszczą wyjątkowo wrażliwy ekosystem wydmy. Stowarzyszenie jest zaangażowane w proces administracyjny.

Stowarzyszenie Wydma Lubiatowska (wraz z Greenpeace) rozpoczęło procedurę prawno-administracyjną, w ramach której domaga się odwołania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych. Eksperci i prawnicy organizacji zwracają uwagę na bezpośrednie zagrożenie dla cennych przyrodniczo obszarów i chronionych gatunków oraz na fakt podjęcia decyzji przez Urząd Marszałkowski z naruszeniem prawa krajowego i unijnego, bez właściwego oszacowania wpływu zatwierdzonych robót geologicznych na środowisko. Organizacje konsekwentnie, od początku rozpoczęcia procedury wydawania pozwolenia, wskazują na konieczność przeprowadzenia Oceny oddziaływania na środowisko projektowanych robót geologicznych niezbędnej do oszacowania ich rzeczywistego wpływu na obszary Natura 2000.

Mieszkańcy Lubiatowa domagają się zaniechania robót i odwiertów geologicznych dotyczących planowanej elektrowni jądrowej na terenie Wydm Lubiatowskich do czasu przeprowadzenia wymaganej prawem oceny oddziaływania planowanych robót i odwiertów geologicznych na środowisko. Jednocześnie oczekuje przeprowadzenia wymaganych prawem konsultacji społecznych dla planowanych robót i odwiertów geologicznych na terenie Wydm Lubiatowskich.

Spółka PGE EJ 1, odpowiedzialna za prowadzenie prac przygotowujących budowę elektrowni jądrowej w Polsce, odpiera zarzuty.

- Wszystkie prace realizowane przez Spółkę w ramach badań środowiskowych i lokalizacyjnych, prowadzone są z poszanowaniem środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem, Ocena Oddziaływania na Środowisko dla prac geologicznych prowadzonych na potrzeby badań lokalizacyjnych elektrowni jądrowej nie jest wymagana. Nie ma podstawy prawnej by ją prowadzić. Realizowane badania lokalizacyjne nie podlegają reżimowi OOŚ, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Dyrektywą 2011/92/UE - napisano w oświadczeniu PGE EJ 1.

Spółka przypomina, że we wrześniu 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał postanowienie stwierdzające "brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar natura 2000 dla planowanego zamierzenia polegającego na wykonaniu robót i prac geologicznych mających na celu wstępne rozpoznanie budowy geologicznej i założenie sieci monitoringu hydrogeologicznego na potrzeby badań lokalizacyjnych Elektrowni Jądrowej w Lubiatowie (lokalizacja Choczewo)”.

Ponadto PGE EJ 1 informuje, że żadne prace wiertnicze ani inne badania geologiczne poniżej powierzchni terenu nie były dotychczas prowadzone na Lokalizacji Choczewo na potrzeby badań lokalizacyjnych czy środowiskowych.

źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.