Budowa elektrowni jądrowej musi być przejrzysta.

Publiczne informacje o braku szczegółowych regulacji prawnych, co do wyboru konsorcjum na realizację inwestycji budowy elektrowni jądrowej i braku planów przygotowania takiej specustawy, są nieprecyzyjne. Bez przepisów o randze ustawowej realizacja inwestycji na tak dużą skalę powodowałaby znaczne kontrowersje - mówi Łukasz Jankowski, radca prawny, szef departamentu prawa energetycznego z kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy.

Ministerstwo Skarbu analizuje prawo unijne, by dać Polskiej Grupie Energetycznej większą swobodę przy wyborze konsorcjum mającego wybudować elektrownię jądrową. Rząd nie chce przeprowadzać procedury według zasad ustawy o zamówieniach publicznych, bo te otwierają drogę do protestów przegranych w przetargu i wydłużenia całego procesu.

- Publiczne informacje o braku szczegółowych regulacji prawnych co do wyboru konsorcjum na realizację inwestycji budowy elektrowni jądrowej i braku planów przygotowania takiej specustawy są nieprecyzyjne. Bez przepisów o randze ustawowej realizacja inwestycji na tak dużą skalę powodowałaby znaczne kontrowersje - mówi Łukasz Jankowski, radca prawny, szef departamentu prawa energetycznego z kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy. 

Jego zdaniem, jeśli ustawa Prawo zamówień publicznych narzuca reżim zamówień publicznych dla danej inwestycji, to odpowiednią drogą do zmiany albo zniesienia tego reżimu jest przepis o randze ustawowej. 

Istnieją co najmniej dwa rozwiązania legislacyjne - ustawa dotycząca zasad i warunków realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej lub zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. 

- Można założyć, że już raz została przyjęta ta pierwsza droga. 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa z 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących - ocenia Łukasz Jankowski. 

Ten akt prawny określa właśnie zasady i warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Zawiera on przepisy dotyczące konkretnie udzielania zamówień na realizację inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. 

Zgodnie z jego treścią do zamówień udzielanych w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem kilku wyszczególnionych warunków, modyfikujących nieznacznie procedury znane z tej ustawy. 

- Powyższe oznacza, że zainteresowane podmioty pracują w świadomości istniejącego stanu prawnego od lipca 2011 roku, a zmiana trybu na podstawie regulaminu postępowania opracowanego przez PGE Energia Jądrowa mogłaby wywołać uzasadniony sprzeciw - przekonuje Łukasz Jankowski. 

Przypomina, że jeszcze w sierpniu br. do publicznej informacji został podany fakt, że Polska Grupa Energetyczna jest za przygotowaniem ustawy, która ułatwi rozliczanie inwestycji w budowę elektrowni jądrowej.

Autor: Dariusz Ciepiela

Źródło: WNP.PL


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.