CEZ popiera zaostrzenie redukcji emisji CO2, wnp.pl

Redukcja emisji CO2, z którą mamy obecnie do czynienia, wynika z powodu kryzysu gospodarczego, a nie ze zmiany w strukturze wytwarzania energii. Cieszymy się z propozycji poprawy funkcjonowania systemu handlu emisjami przedstawionej w styczniu br. przez Komisję Europejską – mówi Jan Prasil, ekspert ds. europejskich grupy CEZ.
- Europejski system handlu emisjami (EU ETS) jest najbardziej efektywnym kosztowo mechanizmem, który pomaga redukować emisje CO2. Redukcja emisji, z którą mamy obecnie do czynienia, wynika tylko z powodu kryzysu gospodarczego, a nie ze zmiany w strukturze wytwarzania energii i podążania w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Obecnie UE ETS nie działa jednak w sposób poprawny, dlatego powinien zostać poprawiony. Cieszymy się z propozycji poprawy funkcjonowania ETS przedstawionej w styczniu br. przez Komisję Europejską – mówi Jan Prasil, ekspert ds. europejskich grupy CEZ.

Jak dodaje, niezmiernie ważne jest to, aby w UE skoncentrować się na osiągnięciu jednego celu w zakresie polityki obniżenia emisji CO2. Może to być cel bardzo ambitny i powinien być wiążący.

Obecnie jednym z negatywnych skutków polityki energetycznej UE jest wzrost cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych. Jan Prasil ocenia, że wzrost ten wynika głównie z silnego rozwoju OZE, ponieważ obecnie wsparcie dla OZE nie jest już korzystne dla obywateli, nie jest także odpowiednio dostosowane dla potrzeb przemysłu. Wysokie ceny energii spowodowane są także źle funkcjonującym EU ETS.

- W UE trzeba podejmować szybkie działania, które będą w stanie zmienić te uwarunkowania. Mamy nadzieję, że decyzje w tej kwestii zapadną w czasie obrad Rady Europejskiej w marcu - dodaje Jan Prasil.

W UE toczy się dyskusja nie tylko wokół celów polityki energetycznej na rok 2030. Trwa także dyskusja nad projektem rynku, trzeba znaleźć odpowiedź na pytania, czy chcemy odpowiednich mechanizmów z wynagradzaniem wydajności, czy chcemy rynku mocy. Trzeba dobrze przemyśleć, czy tego typu mechanizmy będą działały przeciwko rynkowi energii w UE.

- Obecna sytuacja na rynku energii jest bardzo zła dlatego grupy energetyczne, w tym także CEZ, nie planują kolejnych inwestycji w nowe moce wytwórcze. Żeby planować takie inwestycje niezbędna jest duża stabilność otoczenia prawno-regulacyjnego, a obecnie jej nie ma - mówi Jan Prasil.

Autor: Dariusz Ciepiela
Źródło: WNP.PL
 


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
    1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.