Co Polska chce robić z wypalonym paliwem jądrowym?

W przypadku Polski najbardziej prawdopodobne opcje postępowania z wypalonym paliwem jądrowym to jego przerób i składowanie w strukturach geologicznych lub ostateczne składowanie nieprzerobionego paliwa w głębokich warstwach geologicznych - wynika z informacji uzyskanych w Departamencie Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki. Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki poinformował, że resort wykonał już dla przygotowania Krajowego Planu Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym (KPPOPiWPJ) szereg analiz i ekspertyz dotyczących gospodarowania odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.Pracuje zespół do spraw opracowania projektu KPPOPiWPJ utworzony Zarządzeniem Ministra Gospodarki nr 24 z dnia 27 sierpnia 2009 r. Do jego zadań, oprócz sporządzenia projektu KPPOPiWPJ, należy też m.in. sporządzanie opinii, analiz, ekspertyz, stanowisk i wniosków w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym na potrzeby wdrażanej energetyki jądrowej.
Analizy na potrzeby wymienionego wyżej zespołu wykonywały takie instytucje jak Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk i United Kingdom Atomic Energy Authority.
Według uzyskanych informacji opracowania są już gotowe i zostały odebrane przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki, a teraz są analizowane i w oparciu o nie sporządzony zostanie raport z prac zespołu oraz KPPOPiWPJ. Raport powinien być gotowy do końca czerwca bieżącego roku.
Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki poinformował, że w kwestii składowania wypalonego paliwa jądrowego rozważane są następujące scenariusze: 1. przerób wypalonego paliwa i składowanie w strukturach geologicznych, 2. zwrot wypalonego paliwa producentowi, 3. wysyłka na wspólne składowisko regionalne odpadów promieniotwórczych oraz 4. ostateczne składowanie nieprzerobionego paliwa w głębokich warstwach (strukturach) geologicznych.

- Najbardziej prawdopodobne są opcja 1 i 4, należy jednak pamiętać, że pierwsza z nich jest zdecydowanie droższa. W przypadku wyboru opcji budowy głębokiego składowiska, Polska miałaby na realizacje tego przedsięwzięcia 50 lat. Obecnie zespół nie przesądzi o wyborze któregoś z wyżej wymienionych wariantów - poinformował Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki.

Koszty składowania wypalonego paliwa jądrowego będą się różnić dla przyjętych rozwiązań szczegółowych, ale jak informuje resort gospodarki wyniosą one przez cały okres eksploatacji elektrowni jądrowej od kilkunastu do kilkudziesięciu miliardów złotych, z czego większość pochłonie budowa głębokiego składowiska wypalonego paliwa. Sfinansowane ma to zostać ze Środków Funduszu Gospodarki Wypalonym Paliwem Jądrowym, na który operator elektrowni jądrowej przekazywałby środki.
Sekretarz Stanu w MG, Mieczysław Kasprzak w piśmie z 16 marca 2012 roku, a odpowiadając na interpelację posłanki Anny Sobeckiej, informował, że projekt KPPOPiWPJ powinien zostać opracowany jeszcze w tym roku i że finansowanie gospodarki odpadami promieniotwórczymi ma być oparte o dwa fundusze celowe : fundusz gospodarki odpadami i wypalonym paliwem jądrowym oraz fundusz likwidacji elektrowni jądrowej. Mieczysław Kasprzak informował, że obydwa fundusze mają być finansowe przez operatorów elektrowni jądrowych.


Autor: Ireneusz Chojnacki
Źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.