Coroczne spotkanie IFNEC w Warszawie, Dorota Wanacka,elektrownia-jadrowa.pl

29 września w Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu Wykonawczego organizacji Międzynarodowe Ramy Współpracy dla Energetyki Jądrowej (International Framework for Nuclear Energy Cooperation – IFNEC). 30 ministrów z całego świata oraz delegaci Agencji Energii Atomowej i Euratomu dyskutowało na temat przyszłości światowej energetyki jądrowej.

Głównymi tematami spotkania IFNEC były perspektywy, finansowanie energetyki jądrowej, rozwój usług związanych z paliwem jądrowym oraz bezpieczeństwo. Otwierając czwartkowe spotkanie Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu ds. energetyki jądrowej, zapewniała o szczególnym znaczeniu energetyki jądrowej w dobie kryzysu gospodarczego oraz wzrostu zapotrzebowania na energię.
Podkreślała również, że katastrofa w Fukushimie nie przekreśliła rozwoju światowej energetyki jądrowej, szczególnie ze względu na niepewność kopalnych źródeł energii. "Pół roku temu awaria w Fukushimie nadszarpnęła zaufanie do energetyki jądrowej. To zaufanie powróci, jeżeli rządy, operatorzy, regulatorzy i przemysł wykażą maksymalną przejrzystość na wszystkich etapach programów jądrowych, od wyboru technologii po składowanie zużytego paliwa" - mówiła Trojanowska.

Również wicepremier Waldemar Pawlak odniósł się do kwietniowych wydarzeń w Fukushimie. Podkreślał, że obecnie konstruowane reaktory posiadają znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa niż te działające w japońskiej elektrowni. Zaznaczył też, że rozwój energetyki jądrowej jest kluczowy dla budowania perspektywy niskoemisyjnej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego, opartego na dywersyfikacji źródeł pozyskiwania energii.

Podczas przemówienia Waldemar Pawlak zaznaczył, że mimo zawirowań na rynkach, program rozwoju energetyki jądrowej będzie konsekwentnie realizowany przez Polskę, a kluczową kwestią dla wyboru technologii dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej będzie bezpieczeństwo.


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.