Czy energia jądrowa będzie się rozwijać nad Bałtykiem?

W Ministerstwie Energii odbywa się spotkanie grupy roboczej projektu BRILLIANT (Baltic Region Initiative for Long Lasting InnovAtive Nuclear Technologies). Eksperci z Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji i Polski dążą do utworzenia wspólnej platformy naukowo-technicznej pozwalającej na regionalne podejście do rozwoju technologii jądrowych w rejonie Bałtyku.

29 lutego br. w Ministerstwie Energii w Warszawie zebrali się eksperci pięciu państw: Litwy, Łotwy, Estonii, Szwecji i Polski, aby przeanalizować rolę energetyki jądrowej we wspólnym systemie energetycznym regionu Morza Bałtyckiego. Dzięki takim rozmowom kraje planujące budowę elektrowni jądrowych (Polska i Litwa) mogą korzystać z doświadczeń wynikających z wieloletniej eksploatacji bloków jądrowych (Szwecja), a kraje korzystające z energii wytwarzanej poza swoimi granicami (Łotwa i Estonia) udział w tworzeniu wspólnego systemu energetycznego. Uczestnicy projektu BRILLIANT są zgodni – energetyka jądrowa jest wciąż główną opcją dostarczania energii elektrycznej dla krajów bałtyckich.

- Kraje nadbałtyckie mają wiele wspólnych problemów. Niełatwo je rozwiązać siłami poszczególnych krajów. Znacznie łatwiej stawić im czoła, kiedy będziemy działać wspólnie. Do takich problemów należy wykorzystanie energetyki jądrowej, budowa zaplecza badawczego na jej potrzeby, postępowanie z wypalonym paliwem jądrowym. Wspólne podejście do tych zagadnień pozwoli na optymalizację kosztów związanych w wprowadzaniem technologii jądrowych jak również na efektywne wykorzystanie już posiadanych zasobów - mówi prof. Grzegorz Wrochna, pełnomocnik dyrektora NCBJ ds. współpracy międzynarodowej.

Projekt BRILLIANT o wartości 1,1 mln euro jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Coordinated and Support Action. Rozpoczął się 1 lipca 2015 roku i będzie trwał 3 lata. W ramach projektu przewidziany jest udział przedstawicieli jednostek rządowych uczestniczących krajów, co umożliwi m.in. nieformalną wymianę informacji. W poniedziałkowym spotkaniu udział weźmie m.in. Minister Andrzej Piotrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

źródło: wnp.pl


 

Kalendarz wydarzeń

Mon Tue Wed Thu Fri Sat San
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
O portalu | Korzystanie z serwisu | Kontakt w sprawie partnerstwa | Zastrzeżenia prawne

Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim. Przedruk, powielanie, dystrybucja lub w innej, jakiejkolwiek formie, przetwarzanie, bez zgody Wydawcy jest zabroniony. Działania wbrew powyższym zapisom skutkują odpowiedzialnością karną wynikającą z prawa autorskiego i praw pokrewnych.
Copyright © 2010-2016 by elektrownia-jadrowa.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.